Znamy zwycięzcę Finału Konkursu Krasomówczego

26.11.2011

Michał Rams - aplikant izby krakowskiej został tegorocznym laureatem Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke. 

W dniach 25-26 listopada w Warszawie dziesięciu najlepszych krasomówców rywalizowało ze sobą w finale ogólnopolskim.

Jury podkreślało, że tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie. - Wszystkie wystąpienia były znakomite. Najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich. - powiedział adw. prof. Piotr Kruszyński, przewodniczący jury.

Drugie miejsce w konkursie zajęła apl. adw. Anna Pacholska z Katowic, trzecie miejsce przypadło gdańskiemu aplikantowi - Tomaszowi Snarskiemu. Ponadto jury wyróżniło apl. adw. Malwinę Dopierałę-Czarnotę z izby zielonogórskiej oraz apl. adw. Radosława Świtkiewicza z izby warszawskiej.

Popisy oratorskie aplikantów oceniało jury w składzie: adw. prof. Piotr Kruszyński - przewodniczący, adw. Anna Borkowska, Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, adw. Czesław Jaworski - redaktor naczelny Palestry, adw. Stanisław Kłys, adw. Andrzej Lagut, adw. Andrzej Rościszewski, Stanisław Zabłocki - sędzia Sądu Najwyższego, adw. dr Monika Zbrojewska oraz aktorka Grażyna Barszczewska.

Na zakończenie finaliści mogli ukoić nerwy wysłuchując koncertu skrzypcowego w wykonaniu Aleksandry Kuls, której przy fortepianie akompaniował prof. Sławomir Cierpik. Skrzypaczka zagrała m.in. utwory Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego czy Maurice Ravela.

Konkurs Krasomówczy, który w tym roku zorganizował Ośrodek Badawczy Adwokatury, Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, to prestiżowe wydarzenie zarówno dla aplikantów jak i całych izb adwokackich. Dzięki niemu aplikanci szlifują swoje talenty oratorskie, a także uczą się panować nad tremą związaną z występowaniem przed sądem.

biuro prasowe NRA

Tagi: ORA, aplikacja, konkurs, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email