Zmarł adw. Marek Stoczewski

04.04.2015

Po ciężkiej chorobie 3 kwietnia zmarł adw. Marek Stoczewski, wieloletni dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, w obecnej kandencji wicedziekan krakowskiej ORA.

Zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy zawodowej zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji Biuletynu Informacyjnego izby, przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem Klubu Adwokatów i członkiem sądu dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz członkiem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w Krakowie, a sześć lat później został wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Adwokaturą Zasłużonym. 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email