Zmarł adw. Jerzy Chmura

04.04.2016

Nie żyje znany szczeciński obrońca więźniów politycznych PRL-u – adw. Jerzy Chmura.

Adw. Jerzy Chmura to legenda szczecińskiej palestry. W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK (pseudonim „Frater”), zaangażowanym w działalność wywiadowczą. Pracował w Zakładach Przemysłu Lotniczego w Rzeszowie, co wykorzystywał w swojej działalności wywiadowczej – przekazywał informacje o  produkcji do władz w Londynie.

Od 1962 r. pracował w zespołach adwokackich w Szczecinie oraz jako radca prawny w Polskiej Żegludze Morskiej. Po 1990 r. prowadził własną kancelarię adwokacką.

Po sierpniu 1980 r. został doradcą „Solidarności”. Był obrońcą działaczy solidarnościowych w procesach politycznych m.in. Agnieszki Dąbrowskiej, Edwarda Kaupasa, Aliny Krystosiak, Marzeny Szczeglewskiej i Mieczysława Ustasiaka. Współpracował z Komitetem Helsińskim w Polsce. Za swoją działalność rozpracowywany przez SB i represjonowany orzeczeniami karnoskarbowymi.

W latach 1989-1990 był członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarności”. W latach ’90 zaangażował się w działalność polityczną. W latach 1991-1993 był senatorem z listy Unii Demokratycznej. W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu.

Wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Adwokatura Zasłużonym oraz Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Mec. Chmura miał 91 lat.

Pogrzeb mec. Chmury odbędzie się 5 kwietnia na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.   

Zobacz film o mec. Jerzym Chmurze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email