Złote Papugi rozdane w Toruniu

10.06.2014

Podczas Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, które odbyło się 7 czerwca, uhonorowano zasłużonych adwokatów statuetkami "Złota Papuga". 


Przed wręczeniem nagród, przed gremium, znacznie przekraczającego quorum, wystąpili goście. Sąsiedzkie pozdrowienia od adwokatów z Bydgoszczy wraz z upominkiem przekazał adw. Grzegorz Hawryłkiewicz, członek tamtejszej Okręgowej Rady Adwokackiej oraz kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Z kolei adw. Ryszard Marcinkowski, rzecznik dyscyplinarny ORA w Łodzi przekonywał o konieczności aktywnego prezentowania wizerunku adwokatury i jej liczącej ponad 300 lat historii. Nośne hasło „adwokatura chroni i broni”, zyskało aprobatę, a doświadczenia ORA w Łodzi w prowadzeniu akcji promujących adwokaturę jako środowisko zawodowe, będą traktowane jako inspiracja dla adwokatów toruńskiej Izby, o czym zapewnił adw. Wiktor Indan-Pykno, dziekan ORA w Toruniu.


Z wielką uwagą i życzliwością zgromadzeni wysłuchali adw. Rajmunda Żuka, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczącego Kapituły ds. Odznaczeń, wieloletniego przyjaciela Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, który mówił o aktualnych problemach zawodu i trudnej sytuacji najmłodszego pokolenia palestry.


Wreszcie przyszedł czas na rozdanie "Papug". Na  przekorną i dowcipną formę tej nagrody zwróciła uwagę pierwsza laureatka – adw. Małgorzata Szmidt, znakomita karnistka, obrońca w wielu procesach z czasów stanu wojennego. Podobnie jak druga laureatka – adw. Ewa Zalewska – w sposób godny,  profesjonalny i odważny zapewniała pomoc prawną osobom prześladowanym, sprawiając, że zawód adwokata zaliczany był wówczas do ścisłej czołówki profesji budzących największe społeczne zaufanie. Uhonorowanie adwokatów, którzy zapisali wspaniałe karty toruńskiej palestry w niezwykle trudnych czasach, było pięknym zwieńczeniem obchodzonej w tym tygodniu 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Trzecia statuetka trafiła do rąk adw. Jana Kwietnickiego, dziekana czterech kadencji. - To dzięki jego kreatywności i zaangażowaniu nasza Izba już nigdy nie będzie taka jak poprzednio – uzasadniał wybór obecny dziekan ORA. - Za kadencji mojego poprzednika w Toruniu odbyło się m.in. wyjazdowe plenarne posiedzenie NRA, konferencja  poświęcona praktyce wykonywania wyroków ETPCz pod egidą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, I Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich,  czy gruntowny remont naszej siedziby.

Nie kryjąc wzruszenia, adw. Jan Kwietnicki przyznał, że nagroda przyznana przez środowisko, cieszy szczególnie.

Zgromadzenie Izby sprawnie podjęło wszystkie przewidziane porządkiem obrad uchwały oraz dodatkową, która zyskała niemal jednomyślność – Zgromadzenie zobowiązało dziekana i ORA do podejmowania wysiłków zmierzających do znaczącego podwyższenia stawek za udział pełnomocników i obrońców z urzędu  w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i karnych, szczególnie z zakresu postępowania wykonawczego.

adw. Ewa Wielińska

rzecznik prasowy ORA w Toruniu

  

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email