Zgromadzenie opolskiej Izby Adwokackiej

09.06.2014

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się 7 czerwca. Zaprezentowano na nim m.in. aplikację  "Adwokat -Mobilny System Pomocy Prawnej". NRA reprezentował adw. Jerzy Pinior, dziekan ORA w Katowicach.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie dziekana ORA Opole adw. Cezarego Goryszewskiego oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za 2013 r., udzielając absolutorium Radzie. Przeprowadzono uzupełniające wybory do Sądu Dyscyplinarnego. Przyjęto uchwałę popierającą stanowisko zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, zawarte w uchwale z dnia 31 maja 2014 r., ws. pokrycia kosztów finansowania zakupu Palestry w ramach środków przekazywanych z tytułu składki na fundusz administracyjny NRA. Utrzymano wysokość składki samorządowej na dotychczasowym poziomie, czym zgromadzenie wyraziło zdecydowane, większościowe poparcie dla kierunku działań i planowanych inwestycyjnych zamierzeń ORA w Opolu.

Dziekan zaprezentował uczestnikom rezultaty pracy nowo powstałej przy opolskiej ORA Komisji Informatyzacji i Nowych Technologii, podkreślając rolę i  znaczenie nowych technologii w wykonywaniu zawodu adwokata współcześnie. Przeprowadzono demonstrację funkcji oprogramowania Adwokat -Mobilny System Pomocy Prawnej, czyli nowatorskiej w skali kraju aplikacji na urządzenia mobilne (telefony, tablety), udostępnionej nieodpłatnie 20 maja 2014 r. z inicjatywy opolskiej wszystkim adwokatom w Polsce.

adw. Cezary Goryszewski, dziekan ORA Opole

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email