Zgromadzenie opolskiej izby adwokackiej

13.06.2017

Wyjazdowe Zgromadzenie  Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się 3 czerwca w Jarnołtówku.

Adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, adw. Cezary Goryszewski, wicedziekan i kierownik Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego, adw. Andrzej Sieradzki, skarbnik, adw. Mirosław Semeniuk, prezes Sądu Dyscyplinarnego, adw. Tomasz Sak, rzecznik dyscyplinarny, złożyli sprawozdania z działalności za rok 2016.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała przewodnicząca adw. Karolina Kobylińska-Matysów. Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu otrzymała absolutorium z działalności za okres sprawozdawczy.

Gościem Zgromadzenia był opiekun izby z ramienia NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA który pochwalił działania ORA  w Opolu w zakresie szkolenia aplikantów adwokackich oraz dbałości o wizerunek adwokatury. Obecny był także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

Po Zgromadzeniu, w ramach doskonalenia zawodowego, odbył się wykład nt. „Dochodowa kancelaria. Skuteczne zarządzanie finansami kancelarii adwokackiej”, który wygłosił prof. Ryszard Sowiński.

adw. Marian Jagielski

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Tagi: zgromadzenie izby

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email