Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu - wyzwania, plany, aspiracje

16.06.2015

30 maja 2015 roku odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Obrady odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej – nowoczesnym budynku, który stylem znakomicie wpisał się w klimat tej części Torunia.

Dziekan ORA w Toruniu adw. Wiktor Indan-Pykno powitał gości: senatora RP Michała Wojtczaka, posła Tomasza Lenza, przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego, Panią Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Annę Skupną, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK dra hab. Tomasza Justyńskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu Jarosława Sobierajskiego, szefową Prokuratury Okręgowej w Toruniu Wiesławę Zyman, skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Sławomira Józefowicza.

Licznie zgromadzeni adwokaci serdecznymi brawami powitali Panią Mecenas Mirosławę Pietkiewicz – Skarbnika NRA, wieloletnią opiekunkę naszej Izby, adwokata Ryszarda Marcinkowskiego z ORA w Łodzi, adw. Henryka Lipskiego z ORA w Gdańsku oraz radcę prawnego Ryszarda Wilmanowicza, v-ce  Dziekana OIRP w Toruniu.

Zaproszeni goście mówili o nowych wyzwaniach stojących przed adwokaturą, szczególnie tych łączących się ze zmianami procedury karnej. Życzyli, by stojąca ante portas rewolucja umocniła pozycję naszego zawodu, a kontradyktoryjny proces karny stał się gwarancją sprawiedliwych wyroków. Goście akcentowali aktywność i prężność kujawsko-pomorskiej palestry, coraz wyraźniejszą jej obecność w życiu Torunia. Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, zwłaszcza w forum pracodawców doczekała się uhonorowania naszego dziekana srebrnym medalem za zasługi dla WPiA. Wręczając to wyróżnienie dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK przypomniał, że większość zebranych to absolwenci toruńskiej uczelni, a codzienna współpraca jest korzystna dla obu stron.

Obrady Zgromadzenia pod przewodnictwem adw. Izabeli Beszczyńskiej-Kowalskiej przebiegły bardzo sprawnie.

Doroczne spotkanie stało się okazją do wyróżnienia koleżanek i kolegów poświęcających swój czas na sprawy publiczne i samorządowe. Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska została doceniona za aktywność w organizacji „Europejskiego Dnia Prawnika”, adw. Weronika Król-Dybowska, adw. Jacek Krężelewski, adw. Piotr Domański  – za inicjatywy prezentujące pozytywny wizerunek palestry w mediach, a adw. Stanisław Chodkowski – za czas poświęcony potrzebującym pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Znakomita tenisistka stołowa adw. Aleksandra Chołub nagrodzona została za wytrwałe zachęcanie, i to z sukcesami, do aktywności fizycznej.

Dyplomy uznania za udział w akcji „Szlachetna paczka” otrzymali aplikanci adwokaccy: Anna Ruczyńska, Karol Kampert, Jakub Witkowski i Michał Tusch.

Najwyższe wyróżnienie Izby „Złota papuga” trafiło w najbardziej godne ręce. Kilkuminutowe standing ovation dla laureatki – adw. Marii Orfin w uznaniu za wieloletnią, ciężką pracę jako kierownika szkolenia aplikantów – stanowiła najlepszą recenzję trafności tego wyboru.

Zarówno w sprawozdaniach dziekana ORA, prezesa Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i w dyskusjach nad nimi podkreślano konieczność reagowania środowiska na nowe potrzeby społeczne, na nowe wyzwania. Akcentowano konieczność systematycznych szkoleń, dbania o wizerunek palestry i współpracy z władzami miasta, jak choćby przy pracach w zabytkowej kamienicy, w której mieści się ORA w Toruniu.

Zgromadzenie przekonuje, że Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka zna i rozumie stojące przed środowiskiem problemy. Widać determinację, by z nimi się mierzyć – działać w oparciu o chlubną tradycję, ale używając nowoczesnych narzędzi. Trafne wydaje się spostrzeżenie, że adwokatura powinna być taka jak miejsce, w którym obrady trwały: osadzona w tradycji, czerpiąca z niej siłę, ale dostosowana do wszystkich wymogów współczesności.

adw. Ewa Wielińska 

Tagi: ora

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email