Zgromadzenie izby wrocławskiej - medal dla adw. Rossy

15.06.2015

Zgromadzenie izby wrocławskiej odbyło się 13 czerwca. Podczas spotkania adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wręczył "Medal dla Obrońcy Praw Człowieka - Adwokatura Polska" adw. Henrykowi Rossie.

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej we Wrocławiu odbyło się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i jednocześnie opiekun wrocławskiej izby, który wręczył adw. Henrykowie Rossie, byłemu dziekanowi ORA we Wrocławiu i senatorowi RP zaszczytne odznaczenie „Medal dla Obrońcy Praw Człowieka - Adwokatura Polska”.

Naczelna Rada Adwokacka uhonorowała adw. Rossę odznaczeniem za jego bezkompromisową postawę obrońcy działaczy opozycji demokratycznej w mrocznych czasach PRL-u, kiedy wykazał się wyjątkową odwagą i patriotyzmem.

Adw. Rafał Dębowski przedstawił dotychczasowe działania NRA i jej Prezydium, a także plany na przyszłość.

Zgromadzenie izby wrocławskiej gościło także dziekanów ORA w osobach adwokatów: Pawła Gierasa z Krakowa, Jerzego Piniora z Katowic oraz Cezarego Goryszewskiego z Opola. Ich obecność - jak zaznacza adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu - wskazuje na wyraz szacunku i wspólnotę interesów, prezentowanych na posiedzeniach plenarnych NRA. Obecny był także sędzia NSA Ryszard Pęk, prezes WSA we Wrocławiu, a także r.pr. Mirosław Sadowski, wiceprezes OIRP we Wrocławiu. Goście wygłosili przemówienia okolicznościowe, akcentując ważną rolę samorządu izby.

Zgromadzeni przez aklamację zaaprobowali przedstawione propozycje powołania Prezydium i poszczególnych Komisji. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja. Jednym z dyskutantów, tak jak i podczas ubiegłego Zgromadzenia, był adw. Rafał Dębowski. Jego wystąpienie zostało życzliwie przyjęte, pomimo że dotyczyło trudnych spraw, związanych z działaniami podejmowanymi przez NRA.

Jedyny projekt uchwały, dotyczący projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgłosił wicedziekan Sławomir Krześ. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Wszelkie obligatoryjne uchwały, w tym dotyczące udzielenia absolutorium ORA we Wrocławiu za 2014 r. zapadły także bez głosów sprzeciwu.

"Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, można mieć zastrzeżenia do frekwencji. Na uprawnionych do głosowania 919 osób na Zgromadzenie przybyło 519. W moim przekonaniu stanowi to podstawę do dyskusji nad zmianą § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (Uchwała Nr 12 KZA z dnia 20 listopada 2010 r. z późn. zm.), który stanowi o obligatoryjnym uczestnictwie. Zwiększenie stanu osobowego członków Palestry winno spowodować zmianę sposobu myślenia. W zgromadzeniach powinni brać udział zainteresowani, którzy swoje uczestnictwo traktują jako zaszczytny obowiązek, a nie jako przymus, podlegający sankcjom dyscyplinarnym. Wszelkiego rodzaju oblig prowadzi do odmiennego rezultatu, tym bardziej, że dotyczy tak licznego grona Palestry.”

adw. Andrzej Grabiński

Dziekan ORA we Wrocławiu 

Tagi: ORA, zgromadzenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email