Zgromadzenie Izby Wrocławskiej

12.06.2017

Poniżej publikujemy sprawozdanie adw. Andrzeja Grabińskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokakciej we Wrocławiu, ze Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Wrocławskiej.  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 10 czerwca 2017 r. w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się coroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszej Izby, któremu przewodniczył adwokat Jarosław Franczak.

Z ramienia NRA gościliśmy Prezesa i zarazem naszego opiekuna adwokata Jacka Trelę, który przedstawił dotychczasowe działania Prezydium NRA, a także zamierzenia, z którymi przyjdzie się zmierzyć naszemu samorządowi w najbliższym czasie. Jego wystąpienie zostało życzliwie przyjęte, pomimo że dotyczyło tak trudnych spraw. Gościliśmy także Dziekana ORA w Wałbrzychu adwokata Jerzego Lachowicza, Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu r.pr. dra Tomasza Schefflera, a także Duszpasterza Prawników ks. Prałata Stanisława Pawlaczka.

Kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną w trakcie obchodów Jubileuszu 70-lecia naszej Izby, przyznawania statuetek krasnala wybitnym adwokatom z Polski i osobowościom naszej Izby.Za osobowość Adwokatury Izby Wrocławskiej został wyróżniony adwokat Dariusz Wnuk, któremu wręczyłem statuetkę krasnala "adwokatka". Otrzymał On także swoją karykaturę.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 424 członków Palestry z naszej Izby na 1080 osób uprawnionych do głosowania.

Szczególne wyrazy podziękowania składam Koleżankom i Kolegom adwokatom zaangażowanym w pracę Prezydium i Komisji, a także wzorową i pełną zapału pracę aplikantów adwokackich na rzecz samorządu.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email