Zgromadzenie izby radomskiej

26.06.2015

Zgromadzenie izby radomskiej odbyło się 13 oraz 20 czerwca. Pierwszego dnia posiedzenia przyjęto uchwałę, w której izba radomska sprzeciwia się treści projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu występuje też do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie na najbliższym posiedzeniu plenarnym stanowczych działań zapobiegających przyjęciu ustawy w brzmieniu godzącym zarówno w interesy samorządu adwokackiego, jak i obywateli. 

(czytaj treść uchwały Zgromadzenia izby radomskiej)

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email