Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie popiera Kongres Prawników Polskich

15.05.2017

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie popiera inicjatywę zwołania Kongresu Prawników Polskich 20 maja w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 13 maja. 

Zdaniem Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Koszalinie, "wyzwania dzisiejszego świata wymagają poważnej i pogłębionej debaty oraz zaangażowania wszystkich środowisk, a w szczególności środowisk prawniczych".

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie stoi na stanowisku, że"wszystkie zmiany w wymiarze sprawiedliwości winny przebiegać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, z poszanowaniem fundamentalnych zasad prawa oraz ogólnie szanowanych w demokratycznym państwie prawnym wartości. Zmiany te winny być przy tym poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem środowisk prawniczych”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email