Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

10.04.2019

Doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach odbyło się 5 kwietnia w Gmachu Centrum Kultury im Krystyny Bochenek w Katowicach.

Przybyło blisko 750 adwokatów Izby. Obecny był także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela.

Zgromadzenie rozpoczęło się wspomnieniem zmarłych Koleżanek i Kolegów. Następnie adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, w prezentacji multimedialnej przedstawił wydarzenia i działalność ORA w minionym roku, a prezes NRA adw. Jacek Trela w swym wystąpieniu omówił bieżące sprawy Adwokatury Polskiej.

Adwokaci obecni na zgromadzeniu podjęli szereg uchwał, poza obligatoryjnymi, podjęto również uchwałę sprzeciwiającej się podejmowaniu wobec sędziów postępowań dyscyplinarnych oraz uchwałę popierającą inicjatywę powołania przy ORA w Katowicach Fundacji, której celem będzie świadczenie pomocy społecznej adwokatom i aplikantom adwokackim będącym w trudnej sytuacji nie tylko materialnej.

Tagi: zgromadzenie izby

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email