Zgromadzenie izby adwokackiej w Białymstoku

31.05.2017

Sympozjum wyjazdowe połączone ze Zgromadzeniem Sprawozdawczym Izby Adwokackiej w Białymstoku odbyło się 26-28 maja w Rynie.  

Członkowie izby wysłuchali m.in. sprawozdania adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Podczas Zgromadzenia głos zabrał również adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wśród gości była także adw. Ewa Krasowska, pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, obecni byli również  członkowie NRA: adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, opiekun izby adwokackiej w Białymstoku.

Podczas Zgromadzenia przyjęto uchwały finansowe i udzielono ORA w Białymstoku absolutorium za 2016 r. Doceniono funkcjonowanie Komisji tematycznych działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku i przeznaczono środki finansowe na wspieranie ich działalności w 2017 r. Zgromadzenie zakończyło się uroczystą kolacją.

Podczas drugiego dnia sympozjum odbyły się wykłady SSN Grzegorza Misiurka oraz SSR w Warszawie Moniki Gajdzińskiej – Sudomir. Uczestnicy szkolenia uczestniczyli również w rejsie statkiem pasażerskim Gałczyński po jeziorach mazurskich sponsorowanym przez firmę Ankaja.

adw. Anna Gąsowska

adw. Karolina Zimoch 


Tagi: zgromadzenie izby

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email