Zagadnienia dotyczące przemocy seksualnej tematem szkoleń izby radomskiej

05.10.2015

Adw. Borysław Szlanta, dziekan Okręgowej Rady  Adwokackiej w Radomiu, zaprasza 17 października 2015 r. na szkolenia z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Zajęcia, w ramach obowiązkowego szkolenia zawodowego, przeprowadzi dr Marcin Bednarczyk, biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, specjalista opiniowania sądowo – psychologicznego.

W programie poruszone zostaną aspekty:

1.Przemocy seksualnej skierowanej do dzieci, molestowania seksualnego dzieci.

2.Psychologicznych i psychospołecznych aspektów przemocy, w tym przemocy seksualnej.

3.Przesłuchań małoletnich w toku postępowań sądowych.

4.Opinii sporządzanych przez biegłych w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, w godz. 10.00 – 17.00 (10.00 – 14.00 wykład, 14.30 – 17.00 dyskusja).

 

Tagi: ORA, doskonalenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email