Z życia izby katowickiej

31.05.2012

Sympozjum w Ustroniu, środowiskowy konkurs krasomówczy, przyznanie odznaki „Adwokatura Zasłużonym” ks. abp. Damianowi Zimoniowi – to wydarzenia, którymi w ostatnich dniach żyje izba adwokacka w Katowicach.

W sympozjum, które odbyło się w dniach od 25 do 27 maja br. w Hotelu Diament w Ustroniu, wzięło udział blisko 400 adwokatów i aplikantów adwokackich. W ramach części naukowej wygłoszone zostały dwa wykłady. Prelekcję z procedury cywilnej, której tematem były Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone nowelizacją od dnia 3 maja 2012 r., poprowadziła SSA Ewa Tkocz. Wykład z zakresu prawa karnego, poświęcony Zagadnieniom granic aktu oskarżenia oraz tożsamości przestępstwa, wygłosiła SSA Barbara Suchowska, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Organizatorem tegorocznego sympozjum był adw. Jerzy Pinior, wicedziekan ORA w Katowicach.

18 maja br. w gmachu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy, w którym współzawodniczyli laureaci Izbowych Konkursów Krasomówczych w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz w Katowicach. W skład jury konkursu wchodzili przedstawiciele powyższych izb: adw. Krzysztof Stec (izba bielska), adw. Wojciech Mądrzycki (izba częstochowsko-piotrkowska) oraz adw. Jerzy Pinior (izba katowicka). Pierwszą lokatę w konkursie uzyskała apl. adw. Anna Pacholska z izby adwokackiej w Katowicach, drugą – apl. adw. Paulina Pyrek z izby adwokackiej w Częstochowie, natomiast trzecią – apl. adw. Joanna Kusy z izby adwokackiej w Bielsku-Białej. Tym samym, do udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zostali zakwalifikowani aplikanci adwokaccy, którzy zajęli I i II miejsce.

1 czerwca br. adwokatów katowickich czeka kolejne wydarzenie. Na wniosek izby ks. abp. Damianowi Zimoniowi zostanie wręczone odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16:00 w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej w Katowicach. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia zapadła na posiedzeniu prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie 18 kwietnia br.[nggallery id=49]

Tagi: ORA, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email