Wykład prof. Ireny Lipowicz w krakowskim Klubie Adwokata

28.11.2014

„Człowiek w labiryncie władzy publicznej” - to wykład prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, którego wysłuchali 24 listopada w Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth-Buczyńskiej w Krakowie adwokaci i aplikanci adwokaccy tamtejszej izby.

Podczas spotkania, wśród licznie zgromadzonych uczestników, wywiązała się dyskusja, której najlepszym podsumowaniem była konstatacja, że na wielu płaszczyznach aktywność adwokacka jest zbieżna z celami działalności instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na zakończenie spotkania Pani Profesor wyraziła podziękowanie adwokaturze krakowskiej za prowadzoną od lat akcję bezpłatnej pomocy prawnej. Ponieważ wykład odbywał się w tym samym czasie co porady pro bono, Pani Rzecznik miała możliwość osobiście zaobserwować jak ważna z punktu widzenia przestrzegania praw obywatelskich jest możliwość uzyskania przez osoby ubogie profesjonalnej i bezpłatnej porady prawnej.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email