Wybrano władze izby siedleckiej

16.09.2013

14 września 2013 r. podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Siedlcach dokonano wyboru władz samorządowych. Funkcję dziekana izby powierzono adw. Januszowi Steciowi.

Adw. Janusz Steć, wybrany szefem izby, z samorządem adwokackim współpracuje od wielu lat. Funkcję dziekana ORA w Siedlcach pełnił już w latach 2001-2007. Następnie był wicedziekanem izby (2007-2010), a od 2010 r. - przewodniczącym Komisji Doskonalenie Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W kolejnej, trzyletniej kadencji, członkami okręgowej rady adwokackiej będą: • adw. Wojciech Troszkiewicz


 • adw. Stanisław Moczybrodzki


 • adw. Andrzej Murek


 • adw. Anna Sadownik-Maniszewska


 • adw. Stanisław Gerlach


 • adw. Marcin Chodyka


 • adw. Ryszard Kryński
Adw. Tadeusz Wniarek oraz adw. Paweł Charatynowicz zostali zastępcami członków.

Wybrano także delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 r. W Katowicach izbę siedlecką reprezentować będą: • adw. Wojciech Troszkiewicz


 • adw. Janusz Steć


 • adw. Andrzej Murek


 • adw. Bolesław Maniszewski


 • adw. Stanisław Gerlach


 • adw. Tadeusz Winiarek
Frekwencja podczas Zgromadzenia wyniosła 78% – w wydarzeniu uczestniczyło 107 adwokatów spośród 137 członków izby uprawnionych do głosowania. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email