Wrocławska ORA w trosce o zwierzęta

07.03.2014

Koło Przyjaciół Czworonogów przy wrocławskiej ORA wybrało zarząd  - przewodniczącą została adw. Anna Chrobot.

Poniżej relacja z inauguracyjnego spotkania Koła Przyjaciół Czworonogów:

W dniu 5 marca 2014 roku w Auli ORA we Wrocławiu odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie KPC – Koła Przyjaciół Czworonogów. Gwiazdą spotkania był Barney, owczarek berneński, będący członkiem rodziny naszego kolegi, adwokata Macieja Korty. Nasz czworonóg wyraźnie zaakceptował zarówno wszystkich zgromadzonych, jak i cel spotkania.

Naszym honorowym gościem był charyzmatyczny lekarz weterynarii Zdzisław Rak, świadczący pomoc medyczną dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu od ponad 20 lat. Zapoznał zgromadzonych z wieloma problemami dotyczącymi pensjonariuszy schroniska i obszarami, w których KPC mogłoby udzielać pomocy.

Zgromadzeni podjęli ożywioną dyskusję, a także wybrali władze Koła. Przewodniczącą zarządu KPC została adw. Anna Chrobot, zaś wiceprzewodniczącymi adw. dr Izabella Hayduk-Hawrylak i apl. adw. Piotr Kozioł-Podlaski.

Członkami zarządu zostali: adw. Patrycja Chabier, adw. Iwona Dąbrowska, adw. Andrzej Grabiński, apl. adw. Olga Kotarska, adw. Maciej Korta, adw. Honorata Kruk, lek. med. Agnieszka Malicka, adw. Małgorzata Mazerant, apl. adw. Mikołaj Olasik, adw. dr Michał Prus oraz apl. adw. Patryk Wolniewicz.  Nadmieniamy, że lista członków zarządu nie ma charakteru zamkniętego, a uczestnictwo w tym gremium uzależnione jest wyłącznie od chęci poświęcenia swojego czasu na działalność dla czworonogów.

Uczestnicy zaaprobowali termin kolejnego spotkania na dzień 13 marca o godzinie 18, na który przyprowadzimy swoich podopiecznych, różnej maści sierściuchy i futrzaki, które uczestniczyć będą w sesji fotograficznej, a także wyrażą swój pogląd co do kierunków działania KPC. Następne spotkanie zarządu Koła nastąpi w dniu 24 marca, na którym wytyczony zostanie program działania, mając oczywiście na uwadze postulaty naszych czworonożnych podopiecznych.

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński

Przewodnicząca KPC przy ORA adw. Anna Chrobot

Tagi: po godzinach

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email