Wiosenna KRONIKA

17.04.2013

- Czy chcemy zmian? Pytanie to nie jest przypadkowe, albowiem już niebawem – tj. 11 maja 2013 r. dokonamy wyborów organów samorządowych Izby Łódzkiej. Czas zatem podsumowań, ocen i wniosków. Dlatego też redakcja KRONIKI poprosiła Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adw. Zbigniewa Wodo – o wywiad podsumowujący kadencję Rady i to ten wywiad szczególnie Państwu polecam. – pisze adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, redaktor naczelna magazynu KRONIKA, w wstępnie do najnowszego numeru pisma.

W bieżącym numerze przeczytamy również relacje z wydarzeń izbowych, w tym sprawozdania: z konferencji pt. „Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce – próba oceny skutków zmian oraz postulaty”, ze Środowiskowego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich, Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, szkolenia zawodowego w Stoku oraz uroczystości ślubowania aplikantów. Ponadto, w numerze został opublikowany artykuł apl. adw. Łukasza Kułaja pt. „Postępowanie przed Sądami Wspólnotowymi – procedura ustana”. W KRONICE nie zabrakło również informacji o wydarzeniach integracyjno-sportowych, wśród których znalazły się mistrzostwa narciarskie, slalom gigant w Kilecach oraz otwarcie siedziby Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej.

Adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko zapowiada, że na początku maja br. redakcja planuje publikację wydania specjalnego KRONIKI, dotyczącego wyborów władz izby łódzkiej. – Wydanie to być może ułatwi czy pomoże w podjęciu decyzji – czy chcemy zmian, o co chodzi w mrówczej pracy członków organów Izby, czy wybrani przez nas przedstawiciele odpowiadają na potrzeby Izby, wreszcie może skonkretyzowanie – jakie są potrzeby środowiska w dzisiejszym świecie. Pytaniem zasadniczym będzie: czy ‘zmiana’ to zawsze ulepszenie tego co jest? – wyjaśnia redaktor naczelna.

Tagi: ORA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email