Wielkopolska izba wymaga wzmocnienia wizerunku – uważa dziekan Maciej Gutowski

30.09.2013

21 września br. podczas zgromadzenia izby wielkopolscy adwokaci wybrali adw. prof. UAM dr. hab. Macieja Gutowskiego do pełnienia funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Jako adwokat Maciej Gutowski specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i karnym-gospodarczym. W samorządzie pełnił funkcje wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a wcześniej członka ORA, wykładowcy z prawa i postępowania cywilnego, przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Poznaniu, egzaminatora z prawa cywilnego; przewodniczącego Zespołu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej d/s przygotowania projektu prawa o adwokaturze, członka Komisji Legislacyjnej NRA. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Master of Laws (LL.M) w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Interesuje się czynnie sportem (narciarstwo, tenis, bieganie, windsurfing) oraz myślistwem.

Do najważniejszych punktów programowych do zrealizowana na kolejne trzy lata kadencyjne zlicza:  1. wzmocnienie wizerunku adwokatów izby wielkopolskiej na tle członków samorządów konkurencyjnych,


  2. mocne zaangażowanie w konkurencję z radcami poprzez: szkolenie, udział w przedsięwzięciach legislacyjnych, publikacje, działalność publiczną adwokatów,


  3. wzmocnienie sądownictwa dyscyplinarnego,


  4. szerokie włączenie w pracę ORA adwokatów wielkopolskiej izby,


  5. wpływ na poprawę polityki informacyjnej w sądach oraz organizację pracy adwokatów, stworzenie w ramach ORA mechanizmów ułatwiających pracę (umowa z lekarzem sądowym) oraz ułatwianie i wspieranie udziału adwokatów na rynku usług prawnych (zamówienia publiczne),


  6. angażowanie ORA w możliwość dokonania zbiorowych zakupów narzędzi pracy dla wielkopolskich adwokatów,


  7. rozważna i ostrożna polityka finansowa; generowanie wydatków determinowanych rozmiarem obowiązków i zadań wielkopolskiej izby adwokackiej.


Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email