Warszawscy adwokaci w hołdzie Powstańcom

31.07.2014

Adwokaci zgromadzili się 31 lipca rano w kościele św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Mszę koncelebrował ks. prof. Franciszek Longchamps de Berrier, który w kazaniu wspominał wkład adwokatów i aplikantów adwokackich w Powstanie Warszawskie.

Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy warszawskiej Izby Adwokackiej.

W nabożeństwie wzięli udział warszawscy adwokaci, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z adw. Pawłem Rybińskim, dziekanem ORA, który zaprosił zebranych na dalszą część uroczystości. W imieniu Prezydium NRA w nabożeństwie uczestniczyli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Dziś o godz. 16:30 pod tablicą upamiętniającą adwokatów i aplikantów adwokackich przed siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w al. Ujazdowskich 49 zostaną złożone kwiaty i znicze.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email