W drugą rocznicę śmierci ks. abp. Józefa Życińskiego

26.02.2013

10 lutego 2013 r., z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz ks. dr. Jana Pasierbka, Krajowego Duszpasterza Prawników, odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski.

Druga rocznica śmierci ks. abp. Józefa Życińskiego nie mogła przejść nie zauważona przez środowisko, z którym ten hierarcha kościoła katolickiego był mocno związany – a więc prawników krakowskich.

W koncelebrze w Kościele św. Tomasza Apostoła (Sióstr Duchaczek) w Krakowie udział wzięło 6 księży. W wypełnionym do ostatniego miejsca kościele, zgromadzeni wysłuchali słów homilii, wygłoszonej przez ojca dominikanina ks. prof. dr. Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Homilia poświęcona była osobie i dziełu zmarłego arcybiskupa.

O oprawę muzyczną i organizację zadbał adw. Stanisław Kłys. Wysłuchaliśmy utworów wokalno-organowych w wykonaniu Elżbiety Towarnickiej (sopran) i Marka Stefańskiego (organy). Z uwagi na poziom i wyjątkowo dobrane utwory, konieczne jest podanie, że tej uroczystej mszy świętej towarzyszyły – poza częściami stałymi – utwory J. S. Bacha (z chorałów Neumeistra „Vater unser im  Himmelreich” i „Bist du bei mir”), J. Haydna Benedictus (z „Kleine Orgelmesse”), W.A. Mozarta („Ave verum corpus natum”), C. Francka („Panis  Angelicu”), a na zakończenie – J.L. Krebsa (Preludium F-dur).

W odrębnym wystąpieniu, głos zabrał ks. prof. dr Wojciech Życiński, brat śp. arcybiskupa. Dziękował za pamięć o swym bracie i podkreślił jego więzi ze środowiskiem adwokackim. Wyrażały się one m.in. gotowością w przyjmowaniu zaproszeń na spotkania w Klubie Adwokatów w Krakowie. Krótkie wspomnienie o osobie zmarłego wygłosił adw. Stanisław Kłys.

Dzięki uprzejmości sióstr ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Św. „De Saxia” w Krakowie, w klasztorze odbyło się dodatkowe spotkanie, w którym uczestniczył m.in. ks. kardynał Franciszek Macharski. Było ono okazją do podzielenia się dodatkowymi wspomnieniami o zmarłym księdzu arcybiskupie – zwłaszcza za przyczyną siostry scholastyki, która pomagała arcybiskupowi w prowadzeniu domu w Lublinie. Ks. abp. Józef Życiński był związany z tymi siostrami od 1974 r. – czyli odkąd był u nich kapelanem.

Dodatkową atrakcją i niespodzianką spotkania była możność zapoznania się z książką stanowiącą pierwszy tom zaplanowanego 3-tomowego wydawnictwa poświęconego ks. abp. Józefowi Życińskiemu pt. „Jestem Józef Wasz Brat”. Tom ten, zatytułowany „Okruchy życia”, przybliża ostatni czas bogatej w wydarzenia drogi życiowej wspaniałego człowieka.

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email