Udział krakowskich adwokatów w święcie adwokatury katalońskiej

12.02.2015

Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie i adw. Kinga Konopka, przewodnicząca komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA w Krakowie, na zaproszenie Rady Adwokackiej w Barcelonie, w dniach 29-31 stycznia uczestniczyli w święcie adwokatury katalońskiej Saint Raimon.

W tym czasie odbyło się również zgromadzenie adwokatów w Centrum Kongresowym Trobades de Barcelona Memorial.

Święto Saint Raimon jest każdego roku uroczyście obchodzone przez Izbę Adwokacką w Barcelonie i stanowi okazję do spotkań przedstawicieli izb adwokackich z całego świata, z którymi barcelońska rada współpracuje. W ramach obchodów, przy współpracy z Federation Des Barreaux d’Europe (FBE), odbyła się konferencja pt.: „Dostęp do prawa: czy jest w kryzysie? Pomoc prawna i koszty procesów sądowych”. Podczas konferencji przedstawiciele izb adwokackich z Osaki, Kluża, Paryża, Istambułu, Chicago, Barcelony, jak również obecni Prezydent CCBE, Vice Prezydent CCBE, Prezydent AIJA, Prezydent UIA i Prezydent EYBA zabrali głos w panelach dyskusyjnych na temat kosztów procesowych w poszczególnych krajach, jak i możliwości oraz dostępności pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.

Omówione zostały także szczegóły zjazdu FBE, który odbędzie się w październiku 2015 r. w Krakowie.

Kulminacyjnym punktem wizyty było podpisanie przez adw. Pawła Gierasa, dziekana ORA w Krakowie i adw. Oriola Rusca, prezydenta Izby Adwokackiej w Barcelonie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Izbami.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email