Uchwała ORA w Szczecinie nt. orzeczeń Izby Dyscyplinarnej SN

22.01.2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podczas posiedzenia 20 stycznia 2020 r. przyjęła uchwałę, w której stwierdza, że wszelkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skarg kasacyjnych, należy uznać za nieistniejące.

ORA w Szczecinie apeluje jednocześnie do właściwych organów, za pośrednictwem których zostały złożone skargi kasacyjne do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a już przez Izbę rozpoznanych, aby nadały tym środkom zaskarżenia prawidłowy bieg, umożliwiający ich rozpoznanie przez właściwy sąd.

(czytaj treść całej uchwały)

Tagi: uchwała, ORA, Izba Dyscyplinarna SN

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email