Uchwała ORA w Opolu nt. zmian w ustawie o Policji oraz w kodeksie karnym

08.02.2016

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu przyjęła uchwałę w której odnosi ise do zmian w ustawie o Policji oraz w kodeksie karnym. Zmiany te "burzą dotychczasowy porządek karny". 

Uchwała odnosi się do zmiany przepisu art. 102 Kodeksu karnego, dotyczącego przedawnienia  oraz do nowelizacji ustawy o Policji, której zapisy wzbudzają niepokój, iż "będzie naruszone nie tylko prawo zatrzymanego do prywatności, ale także prawo do swobodnego i nieskrępowanego kontaktu ze swoim obrońcą".

(czytaj uchwałe ORA w Opolu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email