Szkolenie zawodowe i Rajd Okuninka 2017

27.06.2017

Szkolenie adwokackie połączone z X Ogólnopolskim i XVIII Izby Adwokackiej w Lublinie rajdem rowerowo–motocyklowo-pieszym „Okuninka2017” odbyło się od 15 do 18 czerwca br.

Okuninka lezy nad Jeziorem Białym, które jest jednym z największych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Woda tutaj jest bardzo czysta. Uczestnicy rajdu korzystali z niepowtarzalnego mikroklimatu, a w trakcie pobytu zwiedzili Włodawę – miasto trzech kultur i religii, z barokowym zespołem kościelno-klasztornym z XVIII w., cerkwią prawosławną z XIX w. oraz dawnym zespołem synagogalnym z XVIII w., a także Czworobokiem – znanym jako miejscem pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem. W programie było również zwiedzanie terenu byłego obozu zagłady i Izby Pamięci w Sobiborze, a także wiele ciekawych przyrodniczo miejsc, z rezerwatem unikalnego żółwia błotnego włącznie.

W spotkaniu udział wzięła rekordowa liczba 110 uczestników, w tym członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej w osobach adw. Władysława Finiewicza i adw. Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA, adw. Stanisława Kłysa, adw. Justyny Mazur, adw. Andrzeja Kozielskiego, a także liczni adwokaci Izb Adwokackich w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie.

Pogoda w przeważającej części dopisała, a najtwardsi uczestnicy rajdu rowerowego pokonali łącznie ponad 200 km. Motocykliści pokonali wiele ciekawych i edukacyjnych tras, a najbardziej wytrwali uczestnicy grupy pieszej pokonali nawet 30 km na trasach rajdu.

Szczególne podziękowania należą się adw. Stanisławowi Estreichowi za pomoc i wsparcie w organizacji naszego adwokackiego spotkania.

Należy podkreślić, iż takie wydarzenia służą pełnej integracji środowiska adwokackiego, są polem wymiany poglądów i doświadczeń poszczególnych adwokatów i aplikantów adwokackich oraz wspaniale łączą funkcję edukacyjną z rekreacyjno-sportową. W tym roku w panelu szkoleniowym poruszaliśmy tematykę tzw. „dopalaczy” jako nowego, bardzo groźnego zjawiska oraz kwestię biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii w postępowaniu cywilnym pod opieką niezawodnych prof. Małgorzaty Kłys i adw. Stanisława Kłysa.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie wielu pokoleń adwokatów, służące integracji naszego środowiska.

adw. Paweł Suskiewicz, komandor Rajdu

Tagi: szkolenie, rajd, sport, integracja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email