Szkolenie o zmianach w procedurze karnej

10.12.2014

Prawie 300 adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach zgromadziło się 6 grudnia w auli wykładowej Śląskiej Izby Lekarskiej, aby wysłuchać wykładów o zmianach w procedurze karnej. Jedną z prelegentek była adw. dr hab. Monika Zbrojewska, wiceminister sprawiedliwości. 

Program szkolenia, przygotowany przez adw. Romana Kusza, kierownika Szkolenia ORA w Katowicach, obejmował trzy punkty. Z prelekcjami wystąpili Marek Wolski, senior consultant IBBC Południe ("Rola podmiotu wspomagającego obrońcę lub pełnomocnika w gromadzeniu i weryfikacji dowodów w postępowaniu w karnym w świetle nowelizacji procedury karnej"), adw. dr hab. Monika Zbrojewska ("Postępowanie pierwszoinstancyjne oraz odwoławcze po nowelizacji kpk") oraz prof. Piotr Kruszyński ("Postępowanie przygotowawcze po nowelizacji kpk").

Słuchacze otrzymali informację, że to z inicjatywy ORA w Katowicach powołano Komisję - w skład której wchodzą adwokaci z katowickiej izby z adw.Michałem Synoradzkim na czele - a która ma przygotować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie niezgodności z Konstytucją nowelizacji kpk, umożliwiającej radcom prawnym pełnienie funkcji obrońcy. Prof. Kruszyński mówił o tym, jak rodziła się ta nowela i jakie przewiduje skutki jej wejścia w życie. Omówił też najważniejsze nowe regulacje.

Adw. dr hab. Monika Zbrojewska, zanim objęła funkcję wiceministra sprawiedliwości, rozpoczęła cały cykl wykładów dla katowickiej izby. Nowe stanowisko pozwoliło jej dzielić się oceną zmian w procedurach także z tej innej perspektywy.

Szkolenie odbyło się w Mikołajki, więc korzystając z okazji adw. Grzegorz Kopeć, wicedziekan ORA w Katowicach, zorganizował zbiórkę datków na rzecz prowadzonej z Uniwersytetem Śląskim akcji pomocy dla bezdomnych zwierząt.

Tagi: ORA, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email