Szczecińscy adwokaci za uregulowaniem stosunku prawnego między patronem a aplikantem

16.06.2015

13 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Z uwagi na szybko powiększającą się liczbę adwokatów, szczecińscy adwokaci po raz pierwszy zebrali się na dużej sali Audytorium im. Stanisława Skoczkowskiego ZUT w Szczecinie, mogącej pomieścić nawet 600 osób. 

Zgromadzenie szczecińskiej palestry podjęło dwie uchwały programowe. W pierwszej z nich zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej ponownie wystąpiło do Naczelnej Rady Adwokackiej z postulatem pilnego wprowadzenia zmian w regulaminie aplikacji adwokackiej zmierzających do usunięcia sytuacji, w których aplikacja odbywana jest przez aplikantów bez uregulowanego stosunku prawnego patrona (kancelarii patronackiej) z odbywającym aplikację aplikantem, gwarantującego aplikantowi wynagrodzenie za pracę.

W drugiej uchwale zgromadzenie SIA domaga się od Naczelnej Rady Adwokackiej podjęcia zdecydowanych działań w stosunku do Ministerstwa Sprawiedliwości, tak aby obecne koszty pomocy prawnej z urzędu nie obciążały wyłącznie adwokatury.

Ponadto omówiono tematy typowe dla corocznych niewyborczych zgromadzeń izby, jak sprawozdania organów izby, udzielenie absolutorium dla okręgowej rady adwokackiej czy ustalenie wysokości składek na kolejny rok, które nie wzbudziły kontrowersji u obecnych na sali członków miejscowej palestry.

W trakcie zgromadzenia oficjalnie uhonorowano dwóch adwokatów miejscowej izby przyznanymi przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniami. Pierwsze z nich, „Adwokatura Zasłużonym”, zostało przyznane adw. Romanowi Ossowskiemu za całokształt jego pracy i osiągnięć na rzecz adwokatury. Z kolei adw. Jerzy Chmura został wyróżniony medalem „Dla obrońcy praw człowieka – Adwokatura Polska” (w jego imieniu odznaczenie odebrał syn Przemysław Chmura). Zgodnie z zamysłem NRA, medal ten (oficjalnie przyznany mec. Chmurze już w 2014 r.) stanowi dowód wdzięczności dla tych, którzy budowali etos adwokatury, bronili praw człowieka i walczyli o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, przy okazji zgromadzenia izby, zamieściła w weekendowym wydaniu kuriera Szczecińskiego wkładkę promującą szczecińską adwokaturę. Zobacz wkładkę  

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email