Symulacja rozprawy sądowej dla klientek CPK

06.02.2017

Adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzą 10 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie warsztaty symulacji rozprawy sądowej dla klientek Centrum Praw Kobiet.

Warsztaty miają na celu przybliżenie klientkom Centrum Praw Kobiet tego, co może je czekać podczas prawdziwej rozprawy w sądzie.

Adwokaci wcielą się w role sędziego, prokuratora, pełnomocników i świadków. Rozprawa dotyczyć będzie przestępstwa gwałtu. Na potrzeby warsztatów zostały napisane akta sądowe, zawierające zeznania pokrzywdzonych, oskarżonego, świadków, niebieską kartę, akt oskarżenia, dokumentacje medyczną i notatki służbowe. Uczestniczki warsztatów również będa brały czynny udział i podobnie jak adwokaci dostaną role do odegrania. Będa miały też możliwość zadawania pytań o przebieg postępowania.

Adwokaci widzą potrzebę wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Takimi osobami są bez wątpienia kobiety, które szukają pomocy w Centrum Praw Kobiet. Niejednokrotnie są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Chcemy, aby symulacja rozprawy pomogła przezwyciężyć im stres związany z własnymi, często bardzo trudnymi postępowaniami sądowymi" – mówi adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, koordynatorka projekt.

„Projekt ten jest niezwykle ważny gdyż pozwoli naszym klientkom od strony praktycznej zapoznać się z przebiegiem rozprawy, przygotować się do udziału w niej oraz przełamać lęk i stres, który często towarzyszy im w sądzie. " – podkreśla Urszula Nowakowska, prezeska Centrum Praw Kobiet

Przed warsztatami adwokatki i adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzili wykłady wprowadzające o podstawowych prawach, jakie przysługują im jako pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.  

Informacji o projekcie udziela adw. Sylwia Gregorczyk-Abram: 505 710 284

Tagi: ORA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email