Świętokrzyska izba adwokacka ma nowy sztandar

04.10.2013

27 września br. odbyła się uroczystość nadania, przyjęcia i poświęcenia sztandaru świętokrzyskiej izby adwokackiej w Kielcach.

Uroczystej mszy świętej, która odbyła się w Bazylice Katedralnej w Kielcach w intencji świętokrzyskiej adwokatury, przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz Diecezji Kieleckiej. Na zaproszenie adw. Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, do Bazyliki Katedralnej licznie przybyli przedstawiciele świętokrzyskiej Palestry – adwokaci i aplikanci adwokaccy wraz z członkami rodzin i osobami bliskimi oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz – adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA.

Oprawa uroczystości była niezwykle podniosła. W składzie pocztu sztandarowego znaleźli się: adw. Danuta Gutowska-Mierzyńska, adw. Katarzyna Gierek i adw. Marcin Staniak. Wszyscy goście w dużym skupieniu wsłuchiwali się w słowa dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, który podkreślił znaczenie sztandaru jako symbolu tożsamości świętokrzyskiej Palestry. Sztandar będzie przypominał adwokatom i aplikantom adwokackim o szczytnych wartościach i dążeniach wspólnych dla całego środowiska adwokackiego. Przypomniał, że uroczystość odbywa się w roku jubileuszowym 95-lecia odrodzenia polskiej adwokatury. Podkreślił, że adwokatura to więź pokoleń a suma doświadczeń obecnych i minionych pokoleń buduje etos zawodu. W tym pochodzie pokoleń, tak jak w poczcie sztandarowym, wyraża się wzajemny szacunek i przywiązanie do wspólnych wartości. – Dumni z naszej historii, doceniając zasługi naszych poprzedników i szanując pamięć o zmarłych Koleżankach i Kolegach z ufnością spoglądamy przed siebie, pozostając przy tym w pokornym przekonaniu, że przyszłość jest własnością Boga. – powiedział. Ogłaszając akt nadania i przyjęcia sztandaru, wyraził nadzieję, że adwokaci i aplikanci świętokrzyskiej izby adwokackiej fideliter et constanter będą przez pokolenia sprawowali nad nim pieczę.

Po zakończonej mszy świętej dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach podziękował księdzu biskupowi za słowa modlitwy i poświęcenie sztandaru. Słowa podziękowania skierowane zostały także do przybyłych gości. Głos zabrał również prezes NRA Andrzej Zwara, który życzył świętokrzyskim adwokatom i aplikantom adwokackim, by widniejące na sztandarze słowa: „Prawo, Honor i Ojczyzna” były dla nich drogowskazem w codziennym życiu.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email