Sukcesy i zadania - odbyło się Zgromadzenie Łódzkiej Izby

28.05.2015

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi odbyło się 23 maja. Przedstawicielami Prezydium NRA  byli: adw. Jacek Trela – wiceprezes NRA a zarazem opiekun Izby oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Przewodniczącym prezydium zgromadzenia został wybrany adw. Zbigniew Markowski. Kluczowym punktem porządku obrad było sprawozdanie dziekana adw. Jarosława Szymańskiego, który omówił główne kierunki działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Pokrótce przedstawił bieżące problemy i wskazał na modelowe relacje z sądami i prokuraturą. Następnie mówił o potrzebie pełnej integracji środowiska, w czym pomagają media społecznościowe, przy czym zwrócił uwagę, że izba jest dobrze skomunikowana.

Dziekan omówił też inicjatywę „Łódzcy Adwokaci dla swojego miasta” i przebieg współpracy izby z władzami miasta.  Wskazał na konieczność poprawy wizerunku adwokatów, przypominając, że izba łódzka przeprowadziła jako pierwsza w kraju akcję wizerunkową. Tak samo ważna jest – co podkreślał dziekan - konieczność umacniania pozycji zawodowej adwokatury.
Dziekan Szymański opowiedział także o podejmowanych przez izbę inicjatywach międzynarodowych, wspomniał o akcji pomocy pro bono dla Polonii w Europie. Obejmuje ona Lyon, Sztokholm i Paryż. Zdaniem dziekana Szymańskiego, izba łódzka przyczynia się znacznie do budowania pozycji Adwokatury Polskiej, mając poparcie dla swoich inicjatyw w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ostatnim punktem w sprawozdaniu były sprawy budżetowe. Dziekan Szymański zwrócił uwagę, że nie udało się poprawić ściągalności składek.  Deficyt 240 tys. zł udało się obniżyć do 180 tys. Dziekan przypomniał, że Rada nie proponuje podnoszenia składek samorządowych, ale muszą być bieżące wpływy, aby realizować zadania statutowe izby oraz inne, ambitne zadania. Dziekan omówił też kwestię nabycia przez izbę „Villi Rychtera”, opisał plany wobec tej nieruchomości.

Zgromadzeni wysłuchali też sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i prezesa Sądu Dyscyplinarnego.

Głos zabrała dr Jolanta Grzegorczyk, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Powiedziała, że środowisko sędziowskie docenia rolę adwokatów w procesie wymierzania sprawiedliwości. - Mamy wspólny cel, wymiar sprawiedliwości ma być sprawny i sprawiedliwy – przypomniała. - Jesteście partnerami w dążeniu do tego celu. Stwierdziła, że sądy łódzkie mają z adwokaturą modelową współpracę i prosiła o jej kontynuację.

Kolejno przemawiała sędzia Wiesława Kuberska, prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Podzieliła się refleksją na temat stowarzyszenia i współpracy z adwokatami. Następnie wiceprezydent Łodzi, Marek Cieślak, gratulował samorządowi adwokackiemu aktywności. Wskazał, że adwokatura łódzka to element elity miasta. Prosił o włączanie się w dyskusję o sprawach miejskich.

Następnie głos zabrał gość Zgromadzenia, adw. Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, który podzielił się swoimi refleksjami na temat adwokatury, zarazem chwaląc inicjatywy łódzkiego samorządu adwokackiego. Omówił inicjatywy łódzkiej izby i wskazał, że konieczne jest współdziałanie w celu umacniania wizerunku adwokatury. Korzystając z okazji do zwrócenia się do przedstawicieli sądownictwa, krytycznie wypowiedział się o modelach zmian w procedurze cywilnej, której nadmierny formalizm ułatwia jedynie prace sądom, a nie usprawnia – jego zdaniem - pracy adwokatom.

Adw. Bartosz Grohman podzielił się refleksją na temat działalnością łódzkiego samorządu. Wskazał na dwa własne subiektywne odczucia: zazdrość i podziw. Uzasadniając odczucie zazdrości wskazał, że jako członek izby warszawskiej widzi w Łodzi sprawne, świetnie zorganizowane zgromadzenie, podparte merytoryczną debatą, a nie przepychankami formalnymi, które paraliżują od ponad roku kolejne zgromadzenia izby warszawskiej. Z kolei podziwia wybitne osiągnięcia w umacnianiu pozycji adwokatury, jakimi szczyci się izba łódzka. Wskazał, że jako zastępca sekretarza NRA ma w zakresie obowiązków analizę protokołów posiedzeń wszystkich rad adwokackich i widzi, że w Łodzi nie tylko padają słowa, ale widać też czyny. Dobrze zorganizowana akcja marketingowa, promowanie adwokatury, sprawny zakup nieruchomości, a wszystko przy pełnej zgodzie w izbie, muszą budzić podziw. Adw. Grohman porównał działanie samorządu łódzkiego do pozytywnego wirusa, który powinien zarazić wszystkie izby adwokackie w Polsce, dla wspólnego dobra polskiej adwokatury. Podziękował dziekanowi za efektowne osiągnięcia i życzył Radzie dalszych sukcesów.

Następnie głos zabrał opiekun izby adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Omówił działania Naczelnej Rady Adwokackiej i jej inicjatywy, podsumował prace legislacyjne i wskazał na nadchodzące szanse, ale też i zagrożenia przy wejściu w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazał na pośpiech legislacyjny, który nie służy tworzeniu wysokiej jakości prawa. Wspomniał o śp. prezes NRA Joannie Agackiej-Indeckiej i o rocznicy jej śmierci. Przypomniał, że adwokatura pamięta, iż to właśnie Joanna Agacka-Indecka rozpoczęła umacnianie wizerunku adwokatury poprzez wprowadzenie dorocznej akcji pro bono. Pogratulował dziekanowi Szymańskiemu i całej radzie widocznych sukcesów.

W dalszej części Zgromadzenia toczyła się dyskusja na temat projektu uchwały autorstwa adw. dr Magdaleny Matusiak-Frącczak, która krytycznie odnosi się do niektórych proponowanych rozwiązań w ustawie o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Zgromadzenie przegłosowało proponowane uchwały.

Ważnym elementem zgromadzenia były sprawy personalne. Dziekan wspomniał zmarłych w ostatnim roku adwokatów, Zgromadzenie uczciło ich pamięć minutą ciszy.

Wiceprezes NRA adw. Jacek Trela wręczył adwokatowi Jerzemu Szczepaniakowi Medal Wolności (Pan Mecenas był nieobecny na uroczystości wręczenia medali w dniu poprzedzającym zgromadzenie).

Odbyło się również oficjalne i ciepłe pożegnanie wieloletniej dyrektor Biura ORA w Łodzi, pani Bożeny Grzymskiej, która przechodzi na emeryturę po 28 latach pracy w biurze. O jej zasługach mówili dziekan Szymański oraz adw. Sławomir Szatkiewicz, sekretarz Rady ORA.

Po Zgromadzeniu przedstawiciele Prezydium NRA złożyli na grobie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej wiązankę kwiatów od Polskiej Adwokatury i zapalili znicze. Na grobie ustawiono chorągiewki z napisem „Adwokatura Polska Pamięta…”

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email