Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych

28.05.2014

„Prawne i społeczne aspekty sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym” to tytuł seminarium, które odbyło się 21 maja we Wrocławiu. Zorganizowała je tamtejsza Wyższa Szkoła Bankowa przy współpracy z wrocławską Okręgową Radą Adwokacką oraz Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.

Uczestników przywitali prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin oraz adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu.

Seminarium miało w programie trzy wykłady oraz dyskusję. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin mówił o „Perspektywach rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle badań”. Przedmiotem jego wystąpienia było wskazanie na zagrożenia związane z nadchodzącą falą sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, z czego wynika konieczność podjęcia przez przedsiębiorców działań zapobiegających negatywnym konsekwencjom tej sytuacji.

Głęboka analiza wyników badań projektu "Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych", realizowanego w latach 2012-2014 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pozwala zdaniem prelegenta na zdiagnozowanie problemów i opracowanie skutecznych strategii biznesowych i dalszych planów sukcesyjnych.

Adw. Magdalena Warchałowska przedstawiła „Prawne aspekty przekazywania władzy i własności w przedsiębiorstwie rodzinnym”.

Jej wystąpienie skoncentrowane było na przedstawieniu konsekwencji wynikających z braku planu sukcesji we wszystkich formach prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od jednoosobowej działalności osoby fizycznej, poprzez spółkę cywilną, jawną, komandytową po spółki kapitałowe. Wskazała na konieczność konsultowania rozwiązań prawnych w zakresie sukcesji już na etapie formułowania kształtu umów spółek, zaznaczając zalety, płynące ze stopniowego wdrażania planów sukcesyjnych w firmach. Prelegentka zwróciła także uwagę na etapowość działań, a także na istotną rolę prawnika na każdym  z tych etapów.

Dr Jarosław Rubin, trener biznesu, podjął temat: „Senior i sukcesor – konflikt pokoleń czy wspólny biznes”. Mówił o kwestiach związanych z prawidłowym kształtowaniem relacji rodzinnych w firmie, w której planowany jest proces sukcesji. Szczególny nacisk kładł na konieczność kształtowania porozumienia międzypokoleniowego. Wymaga to zrozumienia różnic oraz rozmów pomiędzy seniorami i sukcesorami. Przedmiotem wykładu były także narzędzia i strategie prowadzenia procesów sukcesyjnych.

adw. Andrzej Grabiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  we Wrocławiu

Tagi: ORA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email