Stanowisko uczestników spotkania komisji wizerunkowych

12.04.2016

„Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury” – pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich, zorganizowane przez ORA w Łodzi w dniach 8-9 kwietnia.

W spotkaniu udział wzięli m. in. adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Roman Kusz przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA, adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich: bydgoskiej - adw. Justyna Mazur, krakowskiej – adw. Paweł Gieras, opolskiej – adw. Cezary Goryszewski, płockiej – adw. Joanna Kaczorowska, wałbrzyskiej – adw. Wojciech Biegański, warszawskiej – adw. Paweł Rybiński, wrocławskiej – adw. Andrzej Grabiński, a także przedstawiciele czternastu izb.

W trakcie pierwszej części konferencji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów o korzyściach wizerunkowych płynących z systematycznej i spójnej komunikacji. Prelekcje poprowadzili dr Dariusz Tworzydło („Kreowanie wydarzeń medialnych i współpraca z mediami, jako narzędzia budowania wizerunku Adwokatury”), red. Marek Kacprzak („Współpraca z biurami prasowymi z perspektywy dziennikarza”) oraz dr Katarzyna Liberska-Kinderman („Praktyczne aspekty prowadzenia biura prasowego”).

Druga część spotkania miała charakter roboczy i poświęcona była wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy komisjami wizerunkowymi okręgowych rad adwokackich w Polsce. O działaniach wizerunkowych oraz akcjach prowadzonych na poziomie lokalnym opowiedzieli przedstawiciele siedmiu izb: bydgoskiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pomorskiej, warszawskiej oraz wielkopolskiej, a ogólnopolską kampanię „Zapytaj Adwokata” zaprezentowała koordynatorka akcji - adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA.

Podczas panelu dyskusyjnego przyjęto Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych ORA, w którym uczestnicy zwrócili się do Naczelnej Rady Adwokackiej o kontynuowanie badań pozwalających na weryfikowanie skuteczności  realizowanych akcji wizerunkowych, a także o wypracowanie zasad materialnego wsparcia izb adwokackich w zakresie tworzenia biur prasowych.

(zobacz pełny tekst stanowiska)

(materiały pokonferencyjne)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email