Spotkanie przedstawicieli RPO z „frankowiczami” w ORA w Szczecinie

02.03.2017

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, przy pełnym wsparciu ze strony adw. Włodzimierza Łyczywka, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, 27 lutego w siedzibie szczecińskiej izby adwokackiej zorganizowane zostało spotkanie z „frankowiczami”. 

Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich udział wzięli Jolanta Florek (główna prelegentka, prawniczka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego), Joanna Koczorowska (prawniczka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego), Cezary Walendzik (radca prawny, Naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów). Przygotowaniem spotkania w Sali Plenarnej im. adw. Jerzego Chmury ze strony szczecińskiej izby adwokackiej zajął się adw. Piotr Dobrołowicz.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że pierwotnie zaplanowane jednorazowe prelekcje przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały dwukrotnie jeszcze powtórzone dla kolejnych zainteresowanych. Według szacunkowych danych udział w spotkaniu wzięło przeszło 300 osób.

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich omówili z zainteresowanymi ich prawa, przysługujące roszczenia oraz sposoby ich dochodzenia.

Inicjatywa tego spotkania pokazała, że Adwokatura jest otwarta na współpracę w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email