Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi

22.03.2017

Kolejne już Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich odbyło się 17 marca w Łodzi. Organizatorami byli adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan łódzkiej izby, adw. Aleksandra Bierzgalska, przewodnicząca Komisji Wizerunkowej przy ORA w Łodzi oraz adw. Dariusz Wojnar, członek NRA.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 21 rad adwokackich, dziekani, wicedziekani, a także przewodniczący i członkowie komisji wizerunkowych działających przy okręgowych radach adwokackich. Obecny był adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Wszystkich powitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan. 

Prelekcje wygłosili eksperci ds. public relations: Adam Łaszyn oraz dr Katarzyna Liberska-Kinderman, a następnie odbyła się dyskusja.

Izba adwokacka w Łodzi wszystkim gościom serdecznie dziękuje za przybycie, z nadzieją, że przedstawiciele rad adwokackich z całego kraju znów będą gościli w Łodzi jesienią tego roku, na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez izbę łódzką. 

Tagi: komisja wizerunkowa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email