Spotkanie europejskich karnistów w Warszawie

30.04.2014

Dyrektywa Rady w zakresie pomocy prawnej – jej skutki ekonomiczne, a także wpływ na efektywność zapewniania profesjonalnego pełnomocnika świadkom, podejrzanym oraz oskarżonym była tematem wiodącym konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnistów (European Criminal Bar Association).

Konferencja odbyła się w dniach 25-26 kwietnia 2014 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wzięło w niej udział około 80 uczestników. Gospodarzem konferencji była Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Konferencję otworzyli: Vincent Asselineau, wiceprzewodniczący ECBA, adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie oraz adw. Dominika Stępińska-Duch, wicedziekan ORA w Warszawie i przewodnicząca komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA. Słowo wstępne wygłosił prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, który przy powitaniu gości wspomniał o nadchodzących zmianach w polskiej procedurze karnej, w których przygotowaniu aktywny udział brała Naczelna Rada Adwokacka, w tym w szczególności adw. prof. Jacek Giezek, adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Piotr Kruszyński. Podkreślał, że nowelizacja ta skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na obrońców. Prezes poinformował również o aktywnym udziale NRA w Trybunale Konstytucyjnym. NRA, reprezentowana przez adw. Mikołaja Pietrzaka i adw. dr Jacka Skrzydło, wspierała Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego w sprawie zakresu ingerencji służb specjalnych w prawo do poszanowania życia prywatnego obywateli.

Swoje prezentacje związane z głównym tematem konferencji przedstawili m. in. reprezentanci polskiego środowiska prawniczego: Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, adw. dr Anna Demenko, adw. Janusz Tomczak i profesor Paweł Wiliński. Adwokat Dominika Stępińska-Duch pełniła rolę moderatora panelu dotyczącego raportów krajowych o zmianach prawa karnego oraz raportów grup roboczych ECBA.

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel podsumowujący dekadę funkcjonowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Konferencja oraz jej przygotowanie zostały pozytywnie ocenione zarówno przez uczestników, jak i przez władze organizacji ECBA.

ECBA jest stowarzyszeniem zrzeszającym prawników z całej Europy. Stanowi ono platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń dla prawników zajmujących się prawem karnym w różnych porządkach prawnych. Stowarzyszenie jest także podmiotem, który przedstawia swoje opinie na temat projektów europejskich aktów prawnych, dotyczących prawa i procedury karnej.więcej zdjęć na: http://www.ecba.org/extdocserv/gallery/warsaw2014/index.html

Tagi: ORA, komisja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email