Ślubowanie na sali sejmowej

29.12.2011

168 katowickich i opolskich aplikantów adwokackich złożyło uroczyste ślubowanie w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.Ślubowanie odbyło się 28 grudnia 2011 r. Mec. Jerzy Pinior, kierownik szkolenia izby adwokackiej w Katowicach, przedstawił zebranym ogólne zasady odbywania aplikacji, po czym wywołał kolejno z imienia i nazwiska każdego ze ślubujących, którzy powstając potwierdzali swą obecność i wyrażali gotowość do złożenia ślubowania.

Następnie, dziekani – Roman Kusz i Cezary Goryszewski – odebrali ślubowanie od 155 aplikantów Izby Katowickiej i 13 aplikantów Izby Opolskiej, którzy właśnie w Katowicach będą odbywać szkolenia. W swych wystąpieniach, dziekani pogratulowali adeptom dokonanego wyboru profesji i życzyli powodzenia na obranej drodze życia zawodowego.

Po ślubowaniu przemówił adw. Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który wskazał na znaczenie zasad etyki w życiu zawodowym i osobistym adwokatów oraz aplikantów adwokackich.

Adw. Roman Kusz, dziekan izby adwokackiej w Katowicach, a tego dnia również gospodarz uroczystości, wskazywał na historyczne znaczenie miejsca ślubowania. Sala Sejmu Śląskiego została otwarta 5 maja 1929 r. i na jej wzór zbudowano gmach Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Pierwszym Marszałkiem Sejmu Śląskiego był adw. Konstanty Wolny. Swój urząd sprawował przez trzy kadencje. Uchwałą Sejmu Śląskiego przyjęto, że z okazji 90-lecia śląskiego parlamentaryzmu rok 2012 będzie Rokiem Konstantego Wolnego. Powołując się na historyczne aspekty śląskiej palestry oraz kryzys elit politycznych, dziekan zachęcał aplikantów do aktywnego włączenia się do życia społecznego regionu i kraju.

Po zakończonej uroczystości, w kuluarach sali sejmowej, aplikanci i ich bliscy, którzy towarzyszyli im podczas ślubowania, oraz licznie przybyli adwokaci dzielili się wrażeniami i zastanawiali się jak będzie wyglądać przyszłość aplikantów i młodych adwokatów.

Tagi: ORA, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email