Ślubowanie lubelskich adwokatów

02.08.2018

W dniu 26 lipca 2018 r. w gmachu Collegium Maius Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie. Lubelska Izba przyjęła w tym roku w swoje szeregi 66 nowych adwokatów.

Na początku uroczystości adw. Seweryna Sajna serdecznie powitała wszystkich zebranych na sali – adwokatów, ich rodziny, patronów oraz przybyłych gości, w tym członków ORA w Lublinie, przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Ziemisława Gintowta i adw. Bartosza Przeciechowskiego oraz prezesa Sądu Okręgowego Krzysztofa Niezgodę. Prowadząca  podkreśliła, że tegoroczni aplikanci lubelscy osiągnęli na egzaminie adwokackim najlepszy wynik w Polsce - średnią ocen 4,6.

Następnie głos zabrali: adw. Stanisław Estreich, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Krzysztof Niezgoda, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, który był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz adw. Krystyna Drozd, wicedziekan ORA w Lublinie i kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Nowi adwokaci złożyli przed dziekanem ORA ślubowanie adwokackie. Miłym akcentem uroczystości  było wręczenie nagród młodym adwokatom, którzy zasłużyli się szczególnym zaangażowaniem w prace samorządowe: adw. Natalii Janczak, adw. Dominice Michalak i adw. Katarzynie Oleksińskiej. Wyróżniono także adwokatów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z egzaminu adwokackiego: adw. Rafała Ilnickiego, adw. Sylwię Wrzyszcz i adw. Martynę Zabawę.

Na koniec uroczystości, w imieniu nowo zaprzysiężonych adwokatów, zabrała głos adw. Natalia Janczak, która złożyła podziękowania władzom Izby, patronom, wszystkim wykładowcom, członkom komisji egzaminacyjnej i rodzinom. Ślubujący jeszcze przez długi czas wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Kwartemia Plus”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email