Ślubowanie aplikantów izby łódzkiej

08.02.2017

Uroczyste ślubowanie 39 aplikantów adwokackich izby łódzkiej odbyło się 5 stycznia. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: przewodniczącej Komisji, sędzi Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Jolanty Grzegorczyk, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej Jerzego Ojrzyńskiego, adw. Łucji Malinowskiej oraz adw. Jarosława Macieja Trocińskiego.

Ślubowanie odebrał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi. Gratulując zdanego egzaminu, dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura. Po uroczystym odczytaniu roty ślubowania, wykład okolicznościowy dotyczący misji Adwokatury i roli zawodu adwokata wygłosiła adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Po wykładzie, adw. Sylwester Redeł, kierownik szkolenia aplikantów, zapoznał aplikantów z programem szkolenia. Szczególną uwagę zwrócił na aspekty etyczne wykonywania tego zawodu. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości wyróżniono aplikantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie wstępnym. Byli to: apl. adw. Filip Jackowiak oraz apl. adw. Aleksandra Brzezińska.                   

Izba Adwokacka w Łodzi serdecznie wita nowe Koleżanki i nowych Kolegów! 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email