Ślubowanie adwokatów izby zielonogórskiej

31.07.2019

Ślubowanie adwokatów izby zielonogórskiej odbyło się 26 lipca 2019 r. Uroczystość otworzył dziekan adw. Krzysztof S. Szymański.

Nawiązując do historii Adwokatury Polskiej i jej wieloletniej tradycji, dziekan zwrócił się do ślubujących, wskazując, iż w swojej pracy adwokata winni kierować się najwyższymi wartościami, w tym ochroną praw człowieka i obywatela.

Po przemówieniu ślubowanie złożyło 15 nowych członków Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Po odebraniu przyrzeczenia przedstawiciel ślubujących, adw. Adam Bienias podziękował kadrze szkolącej, adw. Lechowi Kochaniakowi – kierownikowi szkolenia, pracownikom sekretariatu ORA – Pani Patrycji Pal, ale również rodzinom i licznie zgromadzonym bliskim.

Po przemówieniach przedstawiciela aplikantów oraz kierownika szkolenia adw. Lecha Kochaniaka, który wskazał, iż spośród osób, które przystąpiły do egzaminu adwokackiego pozytywny wynik osiągnęła zdecydowała większość, rozpoczęła się część artystyczna, a ślubowanie zakończył poczęstunek.
 
adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Tagi: ślubowanie adwokatów

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email