Ślubowanie adwokatów izby świętokrzyskiej

26.07.2013

W dniu 18 lipca 2013 r. w barokowych wnętrzach XVII-wiecznego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez 33 nowych adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, którzy z powodzeniem przystąpili w marcu tego roku do egzaminu adwokackiego, uzyskując pozytywny wynik.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach SSO Jan Klocek, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej SSO w Kielcach Alina Bojara, Sędzia WSA w Kielcach Mirosław Surma, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach Mirosława Głowacka, Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomi i Prawa w Kielcach dr Krzysztof Wątorek, byli Dziekani Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Stanisław Szufel i adw. Edward Rzepka, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wielu kieleckich adwokatów, a także patroni, rodziny i przyjaciele młodych adwokatów.

Słowo wstępne wygłosił Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Jerzy Zięba, który w swoim wystąpieniu, poza serdecznymi gratulacjami dla nowych członków palestry, przedstawił zarys historii Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w którym odbywała się uroczystość oraz nawiązał do przypadającej w roku bieżącym 95. rocznicy Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Przypomniał, że adwokatura to suma doświadczeń wielu pokoleń, co czyni przywiązanie do historii i tradycji adwokatury szczególnie cenną wartością, budującą naszą tożsamość. Wyraził przy tym przekonanie, że w tym pochodzie pokoleń kolejna, najmłodsza grupa adwokatów, będąca przyszłością i nadzieją Adwokatury, w sposób godny będzie kontynuować osiągnięcia swoich poprzedników, a swoją aktywnością zawodową i pracą na rzecz samorządu będzie budować prestiż Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Podkreślił, że dla każdego adwokata sprawą najważniejszą jest wierność zasadom wypisanym na sztandarze Adwokatury Polskiej i jeśli dla młodych adwokatów drogowskazem będzie herbertowskie przesłanie Pana Cogito: Bądź wierny. Idź, to droga zawodowa przed którą stoją nie będzie ani kręta, ani nie będzie prowadzić nad przepaścią. Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał składającym ślubowanie życzenia wielu sukcesów na polu zawodowym i osobistym.

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Marcin Staniak odczytał listę adwokatów nowo przyjętych w poczet adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, w gronie których znaleźli się: Łukasz Banatkiewicz, Agnieszka Błaszczyk, Grzegorz Borek, Łukasz Czarniecki, Małgorzat Długosz, Małgorzata Dragan, Kamila Fert-Rzepka, Magdalena Frydler, Ewelina Górniak- Mazur, Agnieszka Hałasa, Artur Jaworski, Katarzyna Karbownik, Mateusz Karliński, Wiktor Kulasek, Damian Lasek, Anna Massalska, Kinga Michalak, Ewelina Michna-Kulpa, Anna Mościcka, Paweł Nowak, Grzegorz Olech, Dorota Pajda, Ewelina Płatek-Kosior, Jakub Sikora, Ewa Siwonia- Charczuk,  Katarzyna Szewczyk, Wojciech Szewczyk, Aneta Szurek, Urszula Werens, Konrad Wiater, Paweł Wiatrowski, Jakub Wierus, Mariusz Wydrych.

Zgromadzeni na uroczystości z wielką satysfakcja przyjęli treść listu od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary, skierowanego do adwokatów przystępujących do ślubowania.

Głos zabrali również Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach SSO Jan Klocek i były Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Stanisław Szufel, którzy gratulując nowym adeptom adwokatury, życzyli im zaangażowania, odwagi w wykonywaniu zawodu, a przede wszystkim przestrzegania etyki zawodowej.

Zaprzyjaźnione z Izbą wydawnictwa prawnicze: Wolters Kluwer, Lexis Nexis i C.H. Beck, ufundowały dla wyróżniających się nowych adwokatów upominki w postaci kodeksów, książek oraz czasowego dostępu do systemów informacji prawniczej Lex i Legalis.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, podczas którego młodzi adwokaci wypowiadali z powagą i przejęciem słowa jego roty.

W imieniu ślubujących, słowa podziękowania przekazali adw. Anna Massalska i adw. Konrad Wiater.

Uroczystość umilił wszystkim zgromadzonym koncert Krakowskiego Trio Swingowego w składzie: Janusz Witko - klarnet i saksofon, Maciej Pierzchała - fortepian i Wiesław Murzański - kontrabas. Zespół wykonał standardy jazzowe i filmowe.

Po części oficjalnej, przyszedł czas na okolicznościowe zdjęcia, gratulacje i rozmowy o zawodowej przyszłości prowadzone w dostojnych wnętrzach Pałacu przy lampce wina.

Adwokat Agnieszka Hałasa

Tagi: ORA, ślubowanie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email