Siedlce: Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich

04.07.2018

Etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich, w którym wzięli udział laureaci pierwszego etapu Konkursu organizowanego przez izby adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach, odbył się 30 czerwca w w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Poszczególne izby adwokackie reprezentowane były przez następujących aplikantów:

Izba Białostocka: Daria Żmudzin i Agnieszka Daniszewska

Izba Lubelska: Grzegorz Słowiński i Piotr Szpot

Izba Płocka: Bartosz Słomiński

Izba Radomska: Tomasz Dębowski i Piotr Kapusta

Izba Siedlecka: Paulina Mazur i Agnieszka Caruk

Uczestnicy konkursu wygłosili przemówienia oparte na wylosowanych kazusach, których przedmiotem były dwie sprawy cywilne i trzy sprawy karne, wcielając się odpowiednio w role procesowe pełnomocnika powoda, pełnomocnika pozwanego,  pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcy.

Zmagania aplikantów adwokackich oceniało Jury w składzie: adw. Janusz Steć (przewodniczący), adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Ewa Kiełbowicz, adw. Wojciech Skorupski, adw. Marek Jagielski.

Sala rozpraw, na której zasiadła publiczność złożona z aplikantów adwokackich Izby Siedleckiej,  dawała odpowiednią oprawę wystąpieniom mówców, którzy jak przystało na tę chwilę przywdziali togi adwokackie.

Jury z zadowoleniem zgodnie oceniło, że poziom wystąpień uczestników był wysoki zarówno pod względem merytorycznym, jak też pod względem innych kryteriów, którymi rządzi się konkurs krasomówczy.

Wyłonieni zostali laureaci Konkursu i tak Jury przyznało pierwszą lokatę apl. adw. Agnieszce Daniszewskiej z Izby Białostockiej, drugą lokatę apl. adw. Grzegorzowi Słowińskiemu z Izby Lubelskiej i trzecią lokatę apl. adw. Paulinie Mazur z Izby Siedleckiej.

Zgodnie z regulaminem konkursowym zdobywcy pierwszej i drugiej lokaty wezmą udział w Finałowym Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbędzie się w dniu 22 września w Białymstoku.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali tradycyjne nagrody pieniężne,  oraz okolicznościowe dyplomy i upominki w postaci książek.

Pozostali uczestnicy otrzymali także okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe.

Gratulacje od członków Jury i adw. Wojciecha Troszkiewicza – Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Siedlcach, który przygotował konkurs od strony organizacyjnej i wykonanie zdjęć pamiątkowych, były miłym akcentem na zakończenie tego ważnego dla środowiska adwokackiego wydarzenia.

Adw. Janusz Steć      

Tagi: konkurs krasomówczy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email