Sędziowie i adwokaci w "Piwnicy pod Baranami"

30.05.2014

Sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa przybyli 27 maja z wizytą do „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie. Obecni byli też adwokaci, którzy  mają bardzo dobre relacje z artystami związanymi z tym miejscem.

Na sali obecni byli m.in.  prof. Roman Hauser, nowo wybrany prezes Krajowej Rady Sądownictwa, który został przywitany rzęsistymi brawami, podobnie jak sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy, określony przez prowadzącego koncert Leszka Wójtowicza mianem „tuby sędziowskiej”. Jak zwykle nad występem i jego przebiegiem czuwał „minister kultury adwokatury” - adw. Stanisław Kłys, członek NRA.

W takcie koncertu utwory dedykowano sędziom i adwokatom. Imprezę poprowadził Leszek Wójtowicz, którego Piotr Skrzynecki określał jako„piwnicznego barda”.

Warto zaznaczyć, że Leszek Wójtowicz, znany poeta, pieśniarz, gitarzysta i kompozytor, z wykształcenia jest prawnikiem, dlatego łatwo nawiązywał kontakt z niecodzienną widownią. Śpiewał kiedyś takie utwory jak: „Złe godziny”, „Moja litania”, „Mówią mi, że tam w Moskwie”. Jego współczesny recital pt: ”Spójrz na mnie Europo” zawiera nutkę ironii i dystansu do siebie.

Aplauzem publiczności cieszył się także Mieczysław Święcicki, który przeniósł wszystkich w świat romansu oraz kolejni artyści: Aleksandra Maurer, Beata Czarnecka , Czesław Wojtała, Agata Ślazyk , Tamara Kalinowska.

Wśród wielu znakomitych gości byli obecni: senator Piotr Zientarski, adw. Józef Pinior dziekani Izb Adwokackich w Katowicach i adw. Andrzej Rzepka, dziekan ORA Kielce.

Dziękując za koncert, prof. Roman Hauser mówił, że bywał w „Piwnicy pod Baranami” w swojej młodości i z tych spotkań ma jak najlepsze wspomnienia.

W imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, obecnych na koncercie sędziów pozdrowił adw. Andrzej Malicki, członek NRA, który podkreślił, że dziś sędziowie i adwokaci byli na „wykładzie” ważnych wartości, tj: piękna, równości, sprawiedliwości, prawa do krytyki - które są chronione przez prawo.

Spotkanie zakończył adw. Kłys, dziękując przybyłym oraz artystom.

adw. Andrzej Malicki, członek NRA

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email