Rozstrzygnięcie Izbowego Konkursu Krasomówczego w Krakowie

27.04.2018

Rozstrzygnięcie Izbowego Konkursu Krasomówczego w Krakowie miało miejsce 23 kwietnia. Zwycięzcami ex aequo zostali: apl. adw. Aleksandra Nieprzecka i apl. adw. Piotr Jopek.

Jury zdecydowało się przyznać dwa pierwsze i dwa trzecie miejsca ex aequo i 16 wyróżnień. III miejsce zajęli: Anna Drwal i Jerzy Mazur, natomiast zwycięzcami zostali: Aleksandra Nieprzecka i Piotr Jopek. Wyróżnieni to: Maciej Boś, Izabela Cichoń, Anna Damulewicz, Sabina Klempka, Marcin Kotowski, Małgorzata Kuklewicz, Jacek Kusek, Maciej Majewski, Szymon Majka, Piotr Ochwat, Maria Rachwalska-Górska, Karolina Rataj, Anna Rubinowicz, Anna Sadecka, Małgorzata Szydłowska i Mikołaj Świstowski.

Wszystkim uczestnikom pogratulowali adw. Paweł Gieras, dziekan izby oraz adw. Stanisława Kłysa, który podkreślił, jak trudno było zdecydować, które z wystąpień zasługiwały na poszczególne lokaty. Głos zabrała także członkini Jury, Anna Lutosławska. 

Zaraz po rozstrzygnięciu Konkursu Krasomówczego w Klubie Adwokatów miało miejsce szczególne wydarzenie organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz Wydawnictwo „Pasaże”. W głównej sali odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Zofią Zarębianką, autorką książki poświęconej literackiej twórczości Karola Wojtyły pt. „Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły”. W dyskusji uczestniczyli także znakomici goście: prof. dr hab. Jacek Popiel, prorektor UJ, ojciec prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP i ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek. Prowadzenia spotkania podjął się natomiast Henryk Woźniakowski – prezes Wydawnictwa „ZNAK”.

Rozmowa dotyczyła nie tylko samej książki prof. Zofii Zarębianki, ale także twórczości Karola Wojtyły i jej odbioru przez kolejne pokolenia. Niezwykłego klimatu spotkaniu nadało odczytanie przez prof. Jerzego Trelę utworu Karola Wojtyły, a także dwóch fragmentów książki.

Po spotkaniu odbył się uroczysty koncert, który tak jak spotkanie poświęcone książce, został zorganizowany dzięki zaangażowaniu mec. Stanisława Kłysa, od lat dbającego o to, by w Klubie Adwokatów panował wyjątkowy, kulturalny klimat – tworząc niezwykłe i szczególne wydarzenia.

W koncercie wzięli udział: Katarzyna Oleś-Blacha – śpiew, Mariola Cieniawa – fortepian, Robert Kabara – skrzypce, Stanisław Kufluk – śpiew. Muzyka i śpiew prawdziwie olśniły zgromadzonych, którzy gorącym aplauzem witali kolejne grane utwory. 

Tagi: konkurs krasomówczy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email