Rozmowa z Ryszardem Kaliszem w „In Gremio”

03.06.2013

- Prawem każdego obywatela jest mieszkanie w państwie, gdzie przestępczość jest jak najmniejsza. – poseł na Sejm RP w wywiadzie dla dwumiesięcznika środowisk prawniczych porusza temat zmian w procedurze karnej, sądach powiatowych i kondycji samorządów prawniczych.

W nowym numerze „In Gremio” przeczytamy również wywiad z prof. Tomaszem Tadeuszem Koncewiczem o jego oczekiwaniach wobec polskich sędziów oraz z Henrykiem Sobocińskim, sędzią Sądu Okręgowego w stanie spoczynku, człowiekiem roku „In Gremio” 2012. W magazynie znajdziemy także m.in. podsumowanie egzaminu radcowskiego 2013 r., felieton adw. Andrzeja Zajdy pt. „Prawda ma zawsze dwie strony – naszą i czyjąś”. Próby nakreślenia wniosków de lege ferenda dotyczących instytucji pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym dokonali aplikanci adwokaccy: Łukasz Łowkiet i Radosław Flasza. Tematykę „ODR, czyli e-rozwiązań w e-społeczeństwie” podjęła Magdalena Katkowska, studentka WPiA US. Magdalena Grabowska, również studentka WPiA US, przygotowała artykuł pt. „Verba docent, exempla trahunt (Słowa uczą, przykłady przyciągają)”. W stałej już rubryce zatytułowanej „Język na wokandzie”, dr Agnieszka Choduń dokonuje analizy wyrażeń tautologicznych na podstawie przykładu „niezgodne z prawem i nielegalne”.

Życzymy przyjemnej lektury!

Tagi: prawnik, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email