Relacja ze zgromadzenia European Bars Federation

24.10.2014

Zjazd Europejskiej Federacji Rad Adwokackich (FBE) odbył się we włoskiej Lucce w dniach 2 - 4 października 2014 roku. Głównym celem spotkania była zmiana statutu Federacji. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej z Krakowa - adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie i adw. Kinga Anna Konopka, przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych w krakowskiej ORA.Podczas Zjazdu dyskutowano na temat różnicy w procedurach sądowych poszczególnych państw należących do Unii Europejskiej, „równości stron” w procesie cywilnym oraz projektów unijnych, które miałyby wpływ na zmianę procedur w postępowaniach cywilnych przed poszczególnymi sądami krajowymi, państw należących do Unii Europejskiej.

Zjazd był podzielony na dwie części. W pierwszej, trwającej od czwartku 2 do piątku 3 października, były prowadzone dyskusje oraz ćwiczenia w grupach w zakresie przedstawionych powyżej tematów. W drugiej części, tj. 4 października, odbywało się Zgromadzenie Federacji, podczas którego zmieniono statut FBE.

Poza oficjalnymi spotkaniami organizatorzy zapewnili również atrakcje wieczorne jak koncert muzyki operowej, jaki odbył się  w Istituto Musicale Boccherini.

Podczas Kongresu podjęto decyzję, że następny „Pośredni Kongres FBE” odbędzie się w Krakowie w dniach 8-11 października 2015 roku, a jego organizatorem i gospodarzem będzie Krakowska Izba Adwokacka. Głównym tematem konferencji w Krakowie będą różne prawne aspekty przestępstw tzw. „białych kołnierzyków”, połączone z panelami dyskusyjnymi na temat tajemnicy bankowej, prawa bankowego i prania brudnych pieniędzy. Zostanie również poruszony temat ubezpieczeń adwokatów, wykonujących zawód adwokata na terenie innych państw, będących członkami Unii Europejskiej.

Tego typu kongres nie był jeszcze nigdy organizowany przez żadną izbę adwokacką w Polsce. Powierzenie organizacji Kongresu Krakowskiej Izbie Adwokackiej stanowi dowód uznania zasług naszej izby na arenie międzynarodowej, jak również sprzyjać będzie budowaniu prestiżu i pozytywnego wizerunku całej Adwokatury.

adw. Kinga Anna Konopka

Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych

ORA w KrakowieTagi: ORA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email