Rady adwokackie popierają stanowisko Prezydium NRA w sprawie TK

27.11.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie poparły stanowisko Prezydium NRA w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 24 listopada br. dwie uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszej Prezydium apelowało o poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. W drugiej Prezydium poparło wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 19 listopada br. o zmianie ustawy o TK oraz ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym.

ORA w Warszawie 24 listopada 2015 r. poparła stanowisko Prezydium NRA w sprawie poszanowania autorytetu TK, jednocześnie zapowiadając, że dziekan ORA w Warszawie wystąpi do przedstawicieli warszawskiego sądownictwa, Okręgowej Izby Radców Prawnych, stowarzyszenia Prokuratorów, Izby Komorniczej i Izby Notarialnej a także do przedstawicieli innych zawodów prawniczych z propozycją współpracy w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Treść uchwały: 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyłącza się do stanowiska Prezydium NRA wyrażonego w uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. o numerze 105/2015 i jednocześnie wskazuje, iż wraz z przedstawicielami innych warszawskich samorządów prawniczych należy podjąć konkretne działania, aby mówić jednym apolitycznym głosem w obronie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zobowiązuje się zatem Dziekana aby ten wystąpił w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do przedstawicieli warszawskiego sądownictwa, Okręgowej Izby Radców Prawnych, stowarzyszenia Prokuratorów, Izby Komorniczej i Izby Notarialnej a także do przedstawicieli innych zawodów prawniczych z propozycją współpracy w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Również ORA w Lublinie w dniu 26 listopada br. poparła uchwały Prezydium NRA i przypomniała, że podstawową gwarancją praw i wolności obywatelskich jest poszanowanie niezależności sądownictwa oraz rozwaga przy dokonywaniu zmian, dotykających podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawa.

czytaj uchwałę

czytaj też: Prezydium NRA apeluje o poszanowanie autorytetu TK 

Prezydium NRA popiera wniosek RPO ws ustaw o Trybunale Konstytucyjnym


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email