Publiczna debata o praworządności

09.12.2014

Publiczna debata o praworządności odbyła się 5 grudnia w Katowicach. Organizatorami byli Stowarzyszenie Libra oraz Komisja Do Spraw Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Spotkanie odbyło się w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej. Aulę wypełnili prawnicy, w tym sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, aplikanci, studenci prawa, działacze samorządowi i zwykli mieszkańcy Katowic. Przybyłych przywitali: gospodarz - prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, Stanisław Więcek, prezes Stowarzyszenia Libra oraz redaktor Beata Netz.

Debatę poprzedziła projekcja filmu „Jednością silni”, który został zrealizowany w zeszłym roku w trakcie Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach. Zarejestrowane wówczas wypowiedzi adwokatów stanowiły inspirację do rozmowy. W debacie wzięli udział: sędzia Wojciech Hajduk,wiceminister sprawiedliwości, sędzia Barbara Suchowska, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Roman Sugier, były wieloletni Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, profesor Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz• profesor dr hab. Stanisława Kalus. Moderatorem spotkania był adw. Roman Kusz – przewodniczący Komisji Do Spraw Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.

Dyskutanci podjęli temat legislacji. Mówili o tym jak często zmieniają się przepisy, jak ustawodawca w swych zmianach jest niekonsekwentny, jak sprzeczne czasami są regulacje. Rozmawiano także o kształceniu prawników na studiach oraz o aplikacjach prawniczych. Podsumowano minione 25 lat, doceniając wielkie zmiany jakie się dokonały. Powszechnie zgodzono się również co do tego, że wiele jest ciągle do zrobienia oraz że publiczne debaty to jeden z elementów edukacji społecznej i szukania lepszych dróg. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie na scenie wszystkich uczestników spotkania.

Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Śląska Libra jest społecznym ruchem ludzi nauki, sztuki, biznesu i mediów, których zadaniem jest m.in. identyfikowanie barier rozwoju regionu. Skupia ludzi z różnych środowisk, o różnych poglądach, chce ponad podziałami porozumiewać się w sprawach najistotniejszych dla Śląska.

Wcześniejsze debaty dotyczyły zmian, które nastąpiły w ostatnich 25 latach. Były próbą bilansu - zastanawiano się, co zmieniło się w nas samych, jakim staliśmy się społeczeństwem, jak w transformacji i wcześniej pomagał nam Kościół, jak odnaleźliśmy się w gospodarce rynkowej.

 

Tagi: ORA, konferencja, samorząd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email