Przegląd prasy adwokackiej

28.11.2013

Ukazały się nowe numery magazynów lokalnych: KRONIKA, pismo izby adwokackiej w Łodzi, oraz Gdański Kwartalnik Adwokacki.

W listopadowym numerze KRONIKI wiele miejsca poświęcono wizerunkowi Adwokatury Polskiej. „Bądźmy sobą istniejąc w mediach” – namawia w swoim artykule adw. Piotr Kaszewiak. O celach łódzkiej komisji wizerunkowej napisała adw. Patrycja Leśkiewicz, natomiast Joanna Sędek, szefowa biura prasowego NRA, opisała cele i zadania kampanii wizerunkowej w dobie rozwoju cywilizacji. Ponadto, w magazynie znajdziemy teksty dotyczące działalności wielu innych komisji tematycznych przy ORA w Łodzi. Ich autorzy podsumowują dotychczasową pracę oraz nakreślają plany na kolejne lata. Dowiadujemy się także o zmianach osobowych, które nastąpiły z początkiem nowej kadencji. W magazynie znajdziemy wywiad z adw. Jarosławem Zdzisławem Szymańskim, dziekanem ORA w Łodzi, oraz publikacje na obecnie głośne tematy dotyczące samorządu adwokackiego: „Urzędówki – Wynagrodzenie obrońców w wieloletnich sprawach karnych” adw. Michała Wojtysiaka, a także „Taksa adwokacka” adw. Rafała Dębowskiego, członka NRA. Magazyn zawiera również wiele relacji i sprawozdań z wydarzeń naukowych oraz sportowo-integracyjnych, w tym obszerne podsumowanie konferencji na temat reklamowania usług adwokackich.

Gdański Kwartalnik Adwokacji rozpoczyna się podsumowaniem przez dziekana adw. Dariusza Strzeleckiego pierwszego kwartału działalności nowo wybranej pomorskiej rady. W numerze znajdziemy również wywiad z Markiem Biernackim, ministrem sprawiedliwości. Rozmowa dotyczy m.in. sposobów na podwyższanie świadomości prawnej w społeczeństwie, w tym projektu „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu społecznemu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem. (…) Już w przyszłym roku w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju zrealizowane zostaną specjalne warsztaty nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. – mówi minister Marek Biernacki. Na łamach pisma ukazał się także artykuły adw. Zygmunta Tylickiego – o wydarzeniach, które zaowocowały odzyskaniem niepodległości 11 listopada 1918 r. oraz na temat mobbingu w środowisku pracy.

Serdecznie polecamy.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email