Protest warszawskich adwokatów

10.07.2015

Poniżej publikujemy relację adw. Michała Fertaka, rzecznika prasowego ORA w Warszawie, z protestu adwokatów, zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie 30 czerwca br.  


W dniu 30 czerwca 2015 r. odbył się pierwszy w historii Adwokatury Polskiej protest zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie z inicjatywy Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Pawła Rybińskiego. Przewodniczącym protestu był rzecznik prasowy ORA w Warszawie adw. Michał Fertak.

Przemarsz adwokatów, aplikantów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych wyruszył spod siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości i zmierzył pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie uczestnicy protestu przekazali swoje postulaty na ręce reprezentanta Pani Premier Ewy Kopacz.

Protest odbił się szerokim echem w mediach, które dość obszernie opisały wydarzenie i postulaty protestujących adwokatów.

Jeszcze w dniu samego protestu o wydarzeniu informował Polsat w głównym wydaniu Wydarzeń, Polsat News, Polsat News 2, TVP Info, TV Republika, telewizja Superstacja. Dzień później o proteście poinformowano w głównym wydaniu Wiadomości w TVP1.

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca na bieżąco większość stacji radiowych informowało o proteście (Polskie Radio PR1, PR3, Radio Plus, RDC, TOK FM, Radio Maryja, liczne rozgłośnie lokalne).

Poniżej przedstawiamy listę wybranych linków do portali, na których opisano to historyczne wydarzenie:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1469228,Protest-adwokatow-Chodzi-o-rowny-dostep-do-sadu 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/protest-adwokatow-w-warszawie,555985.html 

http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,18275125,Protest_adwokatow__Przemaszerowali_pod_kancelarie.html 

http://www.regionalna.tvp.pl/20673483/warszawa-protest-adwokatow-pierwszy-taki-w-historii

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/adwokaci-wyjda-na-ulice-pierwszy-taki-protest-w-polsce/44v04y 

http://www.se.pl/pieniadze/newsy/protest-adwokatow-pierwszy-raz-w-historii_635850.html 

https://www.youtube.com/watch?v=MxyNG7GtVdg&feature=youtu.be

 

W imieniu protestujących adwokatów, radców prawnych i aplikantów: Dziekan Izby Adwokackiej
w Warszawie - adw. Paweł Rybiński, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i członek ORA - adw. Anna Maria Borkowska oraz Przewodniczący Samorządu Aplikantów Izby Adwokackiej
w Warszawie - apl. adw. Michał Pomorski złożyli List na ręce przedstawiciela Pani Premier Ewy Kopacz o treści:

Szanowna Pani Premier,

środowisko adwokackie w Polsce z radością przyjęło fakt, iż Rząd Rzeczpospolitej Polskiej chce objąć bezpłatną przedsądową ochroną prawną jak największą liczbę polskich obywateli. Intencja ta wpisuje się w wyrażany przez polską adwokaturę od wielu lat postulat stworzenia kompleksowego systemu rzeczywistej i profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli. Z przykrością musimy zauważyć, że przyjęta ustawa o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, rozmija się całkowicie z rzeczywistymi potrzebami tak obywateli, jak i wymiaru sprawiedliwości a rozwiązania zaproponowane w niej nie mają charakteru dalekowzrocznego, spójnego i kompleksowego.

Po pierwsze, uznając spójność systemu prawnego za wysoce pożądany efekt procesu legislacji, pragniemy podkreślić brak konsekwencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie tworzenia rozwiązań legislacyjnych zmierzających do rzeczywistej ochrony prawnej osób niezamożnych. Ten sam ustawodawca, który proponuje bezpłatną przedsądową pomoc prawną za ponad 1 miliard złotych, zachowuje się niespójnie i pozostawia bez rzeczywistego wsparcia finansowego ze strony państwa osoby korzystające z sądowej ochrony. System nieodpłatnej pomocy prawnej musi być uregulowany kompleksowo a nie doraźnie. Nieodpłatna pomoc przedsądowa powinna być powiązana z nieodpłatnym dostępem do sądu.

Po drugie, mając na uwadze rzeczywistą a nie pozorną ochronę prawną obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy zauważyć, iż jest rzeczą wysoce ryzykowną pozostawienie ochrony prawnej obywateli prawnikom nieprofesjonalistom. Prawnik bez aplikacji jest jak absolwent medycyny bez specjalizacji bowiem właśnie kończąc aplikację i składając egzamin zawodowy nabywa kluczowych kompetencji, by mądrze pomagać i nie czynić szkody. Wprowadzenie na masową skalę prawników – amatorów do systemu świadczenia pomocy prawnej wywróci wypracowane latami zasady i wymagania do spełnienia. Będą oni działali bez żadnej weryfikacji, odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązkowego ubezpieczenia. Przestrzegamy przed konsekwencjami takiej zmiany. Naszym zdaniem efekt będzie odwrotny do zamierzonego, a Polacy zapłacą wysoką cenę za błędy, brak wiedzy i doświadczenia „darmowych” doradców. Darmowych pozornie, bo kosztujących przecież nas wszystkich ponad pół miliarda złotych. Przeznaczenie tak dużej kwoty na fikcyjną „pomoc” to w naszej opinii zmarnowanie publicznych pieniędzy. Można i należy je wykorzystać lepiej, dając Polakom prawdziwie fachową pomoc prawną. Stąd postulujemy pełną profesjonalizację ochrony prawnej obywateli. Obsługa prawna osób niezamożnych powinna być tej samej jakości co osób zamożnych i realizować ją winni profesjonaliści – adwokaci i radcowie prawni.

Po trzecie, w poczuciu odpowiedzialności za jakość polskiej legislacji, wzywamy do stałego i rzeczywistego dialogu w procesie legislacyjnym. Adwokaci, jako wykwalifikowani praktycy prawa, są w stanie przewidzieć skutki wprowadzanych regulacji prawnych. Jedynie stały dialog władzy ustawodawczej z adwokatami zapewni wypracowywanie dalekowzrocznych, kompleksowych i efektywnych rozwiązań legislacyjnych. Niestety z przykrością musimy skonstatować, iż takiego rzeczywistego dialogu od dłuższego czasu brak. Efektem tego jest zła jakość polskiej legislacji.

Po czwarte i na końcu, pragniemy z dużym zaskoczeniem zauważyć, iż w momencie, w którym władza ustawodawcza decyduje się przekazać duże publiczne pieniądze na prawników – hobbystów, konsekwentnie odmawia się realnej pomocy dla najuboższych, korzystających z profesjonalnej opieki prawnej „z urzędu”. To tutaj odczuwają oni najbardziej konsekwencje braku rzeczywistej ochrony w dramatycznych momentach swojego życia, gdy fachowa pomoc może być decydująca dla ich dalszych losów. Stąd postulujemy adekwatne finansowanie sądowej ochrony prawnej obywateli. W tym zakresie widzimy potrzebę rozwiązań kompleksowych a nie częściowych, dalekowzrocznych a nie doraźnych.

Szanowna Pani Premier,

apelujemy zatem o zaniechanie zmian na gorsze, które obrócą się przeciwko obywatelom. Mamy bardzo konkretne pomysły na to, co rzeczywiście warto zmienić, by żyło się lepiej. My, warszawscy adwokaci, w porozumieniu i uzgodnieniu z Naczelną Radą Adwokacką i innymi Izbami Adwokackimi, jesteśmy gotowi do przedstawienia szczegółowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie nieodpłatnej, ale wartościowej i odpowiedzialnej pomocy prawnej dla obywateli.

Wierzymy, że Pani Premier znajdzie wystarczająco dużo determinacji i dobrej woli, aby zamiast ruchów obliczonych na chwilową korzyść wspólnie wprowadzić trwałe zmiany na lepsze. Piszemy te słowa jako adwokaci obywateli, a nie własnych interesów.

Mamy nadzieję, iż dzisiejszy protest stanie się pierwszym krokiem do rzeczywistego dialogu naszego środowiska i władzy wykonawczej. Apelujemy wobec powyższego o zainicjowanie konstruktywnych rozmów z naszymi przedstawicielami obejmujących kompleksowe uregulowania poruszonych wyżej kwestii. Apelujemy o przywrócenie Adwokaturze należnej pozycji w strukturze Państwa.

Z poważaniem

adw. Paweł Rybiński

Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

Poniżej przypominamy najważniejsze postulaty Protestu:

1. Żądamy nieodpłatnego dostępu obywateli do sądu. System nieodpłatnej pomocy prawnej musi być uregulowany kompleksowo a nie doraźnie pod określone oczekiwania polityczne. Nieodpłatna pomoc przedsądowa powinna być powiązana z nieodpłatnym dostępem do sądu.

2. Żądamy pełnego profesjonalizmu ochrony prawnej obywateli. Obsługa prawna osób niezamożnych powinna być tej samej jakości co osób zamożnych i realizować ją winni profesjonaliści.

3. Żądamy stałego i rzeczywistego dialogu w procesie legislacyjnym. Adwokaci, jako wykwalifikowani praktycy prawa, są w stanie przewidzieć skutki wprowadzanych regulacji prawnych. Jedynie stały dialog władzy z profesjonalistami zapewni wypracowywanie efektywnych rozwiązań legislacyjnych.

4. Żądamy adekwatnego finansowania sądowej ochrony prawnej obywateli. Dzisiaj Państwo wycenia pomoc prawną dla niezamożnego obywatela na 60 zł. Taką kwotą finansuje np. jego ochronę prawną w trwającym niekiedy ponad rok procesie w sprawie o przywrócenie do pracy.

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim za udział w proteście i za liczne słowa poparcia.

 

Adw. Michał Fertak

Rzecznik prasowy ORA w WarszawieTagi: ORA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email